OLK2

29
Mar
Online kerkdienst

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

In verband met het Coronavirus zullen er voorlopig geen diensten en activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. We willen natuurlijk wel met u in contact blijven. We maken actief gebruik van video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap dagelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Wij wensen u een gezegende tijd!
Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam - ook op afstand blijven we omzien naar elkaar!

Aanstaande zondag Judica, 29 maart 2020 om 10.30 wordt er vanuit de Oude Lutherse Kerk een live-stream verzorgd met een overdenking van Ds. Harry Donga. Deze kunt u op ons YouTube kanaal bekijken. 


Video Kerkdienst Zondag 29 Maart

Op zondag Judica zal Ds. Harry Donga voorgaan in een live video-overdenking vanuit de Oude Lutherse Kerk. Deze zal rechtstreeks op ons YouTube kanaal te bekijken zijn. De livestream en dienst starten om 10.30.

Thema "Beproeven van je geloof, bewerkt volharding"

Lezing Oude Testament: Exodus 14:15-31 en de lezing uit het Evangelie: Johannes 8:46-59

Voorganger: Ds. Harry Donga
Met muzikale begeleiding door Christiaan de Vries (orgel/piano) en Petra (sopraan)

 

De dienst is via YouTube te volgen en verschijnt hier na afloop. Gebruik onderstaande link om naar de dienst te gaan.

Ga naar de dienst


Lukt het afspelen niet? Klik dan hier voor hulp.
Of klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan.
De bijbehorende liturgie van zondag Judica treft u onder (of klik hier om hem te downloaden). 

 

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam.

U kunt ook via Givt een donatie doen en kiezen voor Luthers Amsterdam-Stad, of Luthers Zuidoost of Luthers Haarlem. Via de onderstaande QR code kunt u de app downloaden en een gift overmaken aan Amsterdam-Stad.

Om handmatig u kerk te selecteren doet u het volgende: u kiest u bedrag in de Givt-app. Vervolgens selecteert u uit de lijst 'ELGA Luthers Haarlem', 'ELGA Luthers Zuidoost' of ELGA Oude Lutherse Kerk'.

 

Download in de App Store  Ontdek het op Google Play 

QR code Amsterdam Stad

 

 

 

Boodschap van de Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad willen wij u het volgende meedelen in verband met de voordracht van een nieuwe predikant in ons Brandpunt Zuid-Oost.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (8)

(26 maart 2020) De vleugel van Pianiste Keiko Shichijo staat in de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt. Zij speelt voor ons in 1 minuut een stuk waarin het gevoel van deze dagen mooi wordt uitgedrukt: lentevreugde en zware klanken.

 


Lukt het afspelen niet? Klik dan hier voor hulp.
Of klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan.


Een wekelijks citaat van Luther

Luther over de pest

"Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken (1), de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt."

Ob man vor dem sterben fliehen möge. 1527 (Drucke), vgl. WA 23, S. 365 ff
(1) Uitroken van huizen waarin iemand overleden was, waarbij ook kleding en huisraad en beddengoed werden verbrand.

Met dank aan Hugo C. van Woerden sr. Wilt u deze citaten wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan, bij voorkeur via e-mail: [email protected] of via de homepage van www.maartenluther.com. Er zijn geen kosten aan verbonden om ze wekelijks te ontvangen.

 

Pest in Amsterdam (Stadsarchief)

Gravure Pest in Amsterdam. Bron: Stadsarchief Amsterdam

Resultaten enquête Brandpunt Amsterdam Stad

In het najaar van 2019 heeft het Brandpunt Amsterdam Stad een enquête georganiseerd, om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften die leven in de gemeente. De brandpuntraad wil iedereen die deze enquête heeft ingevuld bedanken voor de waardevolle feedback, en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan het gemeentegesprek over de uitkomsten van de enquête. Datum en tijdstip van het gemeentegesprek worden binnenkort bekendgemaakt.

De resultaten van de enquête kunt u inzien door hier te klikken.

Over de Lutherse Kerk in Haarlem en Amsterdam

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een kerkelijke gemeente die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als in Haarlem (vanaf 1615), wat zich onder andere uit in pastorale activiteiten, zoals de wekelijkse kerkdiensten en inhoudelijke bijenkomsten, maar ook in vele sociale activiteiten en projecten voor jong en oud, waaronder gezamenlijke maaltijden, uitstapjes, literaire en meditatieve bijeenkomsten en bijzondere ontmoetingen. En niet te vergeten: de unieke woon- en leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de lutherse diaconie. Dit zijn bijvoorbeeld de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het van Brants Rushof voor lutherse en christelijke studenten, de Augustanahof en de twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Ons motto luidt: 'Onderzoek alles en bewaar het goede' (1 Tess. 5: 19-21)

Zie hieronder een foto van de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam in kerstsfeer voor een impressie van de kerstnachtmis. Foto: Haro Janssen (koster).

De Oude Lutherse Kerk in kerstdecoratie, foto door Haro Janssen

Pastoraat: 'aandacht voor elkaar' 

In de beleidsplannen van het Brandpunt Amsterdam Stad voor de komende jaren is een speerpunt de organisatie van het pastoraat.

Inmiddels zijn we druk bezig met het optimaliseren van het pastoraat. Er zijn al veel pastorale en diaconale contacten tussen gemeenteleden, maar het kan nog beter en gestructureerder. Inmiddels heeft een groep pastorale en diaconale bezoekers een training gevolgd in pastorale gespreksvoering. Deze groep vormt nu de ‘pool’ van bezoekers die naast de predikanten in het pastoraat werkzaam zijn. Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Kijk dan hier verder.

40 dagen tijd
Reflectie op de 40-dagen tijd in aanloop tot pasen, schilderij van Hans-Georg Wöhle

Activiteiten binnenkort

29
Mar
Voorkant liturgie 29 maart 2020

Beproeven van je geloof, bewerkt volharding

Video kerkdienst op zondag Judica vanuit de Oude Lutherse Kerk verzorgd door Ds. Harry Donga.

-
Online kerkdienst
31
Mar

Geannuleerd: Mediteren, iets voor jou?

In verband met de huidige pandemie van het Corona virus (COVID-19) worden in elk geval de evenementen in Maart afgelast of uitgesteld. Hierover volgt spoedig meer.

-
Huis op het Spui, Handboogstraat 4, Amsterdam
1
Apr
sta op

Geannuleerd: Vastenmaaltijd en Avondgebeden in de Veertigdagentijd in De Nieuwe Stad. Thema: "STA OP, ARISE!"

De vastenmaaltijd begint telkens om 18.30 u. in de crècheruimte, gevolgd door een avondgebed. 

Zie de flyer voor meer info.

-
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11
2
Apr

Geannuleerd voor nu: "Alsof God niet zou bestaan"

"Alsof God niet zou bestaan" - hoe een gelovig mens en een gelovige gemeenschap te zijn in een geseculariseerde samenleving...

-
Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411
4
Apr
Vastenlunch

Geannuleerd: Vastenlunch

Al enkele jaren organiseren we vastenlunches' 

-
Maarten Lutherkerk, Uiterwaardenstraat 279