OLK

15
Dec
-

Koepelkerkconcert

Ronde Lutherse Kerk

'Onderzoek alles en bewaar het goede'

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) en in Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in pastorale activiteiten, zoals de wekelijkse kerkdiensten en inhoudelijke bijenkomsten. Maar ook door de sociale activiteiten en projecten, waaronder gezamenlijke maaltijden,  uitstapjes voor jong en oud, literaire en meditatieve bijeenkomsten en vele bijzondere ontmoetingen. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het gelieerde van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en de twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Het motto luidt: “Onderzoek alles en bewaar het goede” (1 Tess. 5: 19-21)

Nieuws:

Voor alle kerstvieringen kunt u ook terecht op kerst020.nl

banner kerst020

 

Nieuws

Enquete brandpunt Stad/Oude Lutherse Kerk

 

Uw mening gevraagd!

Aan allen die zich betrokken voelen bij de gemeenschap rond de Oude Lutherse Kerk/Brandpunt Stad van de ELGA.

Dit keer een verzoek om deel te nemen aan een enquete van Brandpunt Amsterdam Stad (BAS). Wij willen u polsen over een aantal aspecten van het gemeenteleven in het brandpunt. Wij focussen ons in deze enquete onder andere op een aantal algemene zaken, zoals de erediensten, het pastoraat en de communicatie in het brandpunt. Met de uitslag van deze enquete willen wij inzicht krijgen wat u vindt over deze onderwerpen en we willen beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften die in de gemeente leven. Over de uitslag van de enquete zullen we (de Brandpuntraad) te zijner tijd een gemeentegesprek organiseren.

Het invullen van de enquete kost ongeveer 15-20 minuten van uw tijd. Wij hopen dat u deze tijd wilt nemen om de enquete in te vullen. Het invullen is volledig anoniem en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden zijn niet individueel te herleiden tot een persoon.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan de enquete namens het Brandpunt Amsterdam Stad! U vind de enquete door hier te klikken of deze link te gebruiken https://forms.gle/nfc1aVgHfFjSxS596 

Zorgdragen voor elkaar (pastoraat)

In de beleidsplannen die het Brandpunt Stad heeft opgesteld voor de komende jaren wordt als speerpunt van beleid de organisatie van het pastoraat genoemd.

Inmiddels zijn we druk bezig het pastoraat te optimaliseren. Achter de schermen zijn er al veel pastorale/diaconale contacten tussen gemeenteleden, maar het kan nog beter en gestructureerder. Vorig jaar heeft een groep pastorale en diaconale bezoekers een training gevolgd in pastorale gespreksvoering. Deze groep vormt nu de ‘pool’ van bezoekers die in het pastoraat naast de predikanten werkzaam zijn. Heeft u mogelijk behoefte aan pastorale contacten? Kijk dan hier verder.

Activiteiten binnenkort

17
Dec
Brasa beeldje

BRASA elke 1e en 3e dinsdag van de maand 12.30-14.30 uur

BRASA Kerstfeest

-
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11
18
Dec

Christmas Sing A-Long in Augustanahof

KOM ALVAST IN DE KERSTSFEER TIJDENS
DEZE CHRISTMAS SING-A-LONG

-
Augustanahof, Erasmusgracht
21
Dec
zingen op Spui

Kerstliederen zingen op het Spui

Internationale liederen met een kerstgedachte klinken in en om de Oude Lutherse Kerk, uitgevoerd door een groot Spui Kerstprojectkoor o.l.v.

-
Oude Lutherse Kerk