OLK 2019
15
Aug
-

Jazzy Spirituals

Maarten Luther Kerk, Dintelstraat 134

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Algemene Donatie aan de Lutherse Gemeente

 

(Voor de kerkdienst van a.s. zondag, zie verder naar onder op deze pagina)


Mozart recital door Keiko Shichijo (fortepiano) in de Maarten Luther Kerk

LIVE: Keiko Shichijo – internationaal bekende (forte)pianiste – speelt op 16 augustus een Mozartrecital op een originele Stein fortepiano – tevens de start van een crowdfundingsactie voor een opname, ook in augustus, voor een CD productie in 2021! 

Vooraf reserveren noodzakelijk. Kijk voor meer informatie in onze agenda.

Mozart recital

 

Kerkdienst negende zondag na Trinitatis

Zondag 16 augustus is weer een kerkdienst (en livestream) in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Ds. Andreas Wöhle gaat voor. De collecte van deze dienst is voor de helft bestemd voor het voorzetten van het kerkelijk werk, en het andere deel is bestemd voor het diaconale doel dat zal worden afgekondigd tijdens de dienst. In deze kerkdienst is er beperkte ruimte voor kerkbezoek. Wanneer u de dienst fysiek wilt bezoeken, meldt u zich dan voor zaterdag aan via de kanalen zoals gecommuniceerd in de nieuwsbrieven.

Voorganger: ds. Andreas Wöhle
Tijd: 10.30 uur

De livestream (via YouTube, zie ons YouTube kanaal)
De collecte (via Tikkie, nog niet beschikbaar)
De liturgie

 

 


Welkom

 

In verband met het Coronavirus kunt u de eredienst enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream van de eredienst op YouTube. Momenteel worden plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!

Contactgegevens: 
Ds. Andreas Wöhle                   [email protected] of 06-20195027
Ds. Marieke Brouwer               [email protected]
Ds. André van der Stoel         [email protected]
Ilse van Prooijen                       [email protected] of 06-25253754
Lutherse Diaconie                    [email protected]

Wij wensen u een gezegende tijd!
Namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

 

Activiteiten binnenkort

16
Aug

I wish I knew how it would feel to be free!

Kerkdienst zondag 16 augustus 2020.

-
Oude Lutherse Kerk
16
Aug
Jazzy spirituals

Mozart recital door Keiko Shichijo

LIVE: Keiko Shichijo – internationaal bekende (forte)pianiste – speelt op 16 augustus een Mozartrecital op een originele Stein fortepiano – tevens de start van een crowdfundingsactie voor een opnam

-
Maarten Luther Kerk