Over ons
Brandpunten:
Huis op het Spui
Over ons
Begeleiding
Contact

Huis op het Spui

Begeleiding

Er worden twee soorten begeleiding aangeboden:

 

Persoonlijke gesprekken

U kunt in het Huis op het Spui terecht voor een persoonlijk gesprek als er levensvragen of problemen spelen. Of misschien ervaart u dat u in de drukte van alledag te weinig aan uzelf toekomt en zoekt u manieren om aan uw leven meer diepgang te geven. U bent op zoek naar vormen van spiritualiteit die bij u passen en u wilt daarin begeleiding. U hebt de behoefte om stil te staan bij uw levensverhaal en te kijken naar de thema's die in uw levensgeschiedenis de rode draden vormen. Daarvoor biedt het Huis op het Spui de mogelijkheid tot geestelijke begeleiding.

De gesprekken zijn in principe kosteloos, maar je kunt ons werk steunen door een financiële bijdrage.

 

Geestelijke begeleiding

Ds. Marieke Brouwer heeft de opleiding geestelijke begeleiding aan het Theologisch Seminarium Hydepark gevolgd. Zij geeft geestelijke begeleiding aan wie daarom vraagt.

De traditie van geestelijke begeleiding begon ooit bij de woestijnmonniken in de eerste eeuwen na Chr. die door gelovigen opgezocht werden voor geestelijke raad en richting op de geestelijke weg. In de kloosters werd het gebruikelijk om voor je geestelijk leven een begeleider te hebben, een gids die zelf ook die weg en wat daarbij komt kijken uit eigen ervaring kent. De diverse kloostergemeenschappen ontwikkelden eigen accenten en methoden in de geestelijke begeleiding; er was daarvan dan ook niet één definitie te geven. Ook vandaag de dag wordt geestelijke begeleiding verschillend omschreven. Mijn eigen omschrijving hiervan is: geestelijke begeleiding is mensen begeleiden op hun spirituele of geestelijke weg zodat zij meer en meer toegroeien naar het mysterie dat wij God noemen. De begeleiding bestaat doorgaans uit gesprekken die over een langere tijd gevoerd worden.

In de geestelijke begeleiding kan alles wat in ons leven speelt aan de orde komen: relaties, werk, teleurstellingen, vreugde en verdriet, je schaduwzijden, de pijn die je opgedaan hebt in je leven, vrije tijd, opvoeding etc. De oriëntatie van de geestelijke begeleiding hierin is altijd de vraag: wat brengt mij (en de wereld) in deze situatie dichter bij God, wat brengt mij dichter bij Degene of Datgene waar het werkelijk om gaat. Geestelijke begeleiding gaat dus niet om het oplossen van problemen, maar om het zoeken naar de dieptelaag van ons leven, om het luisteren naar onze ziel waarin het verlangen naar God leeft, om de sporen van Zijn aanwezigheid in ons leven te ontwaren om zo meer en meer te groeien, omgevormd te worden in de Eeuwige.
Waarom geestelijke begeleiding?

Geestelijke begeleiding is in de protestantse traditie niet erg gangbaar, zelfs in de opleiding theologie is er weinig oog voor. In onze tijd is er zowel bij predikanten als gelovigen meer en meer behoefte aan: veel vanzelfsprekendheden en zekerheden in het kerkelijk- en geloofsleven zijn weggevallen, naast het christendom is er de invloed van het boeddhisme, van de Islam, van New Age-achtige vormen van spiritualiteit etc. We moeten zelf op zoek naar persoonlijke antwoorden op geloofs- en levensvragen, naar bronnen die ons geloof en spiritualiteit voeden, naar eigen manieren om aan ons spirituele leven en ons verlangen naar God vorm te geven. We stuiten op vragen als: hoe kan ik bidden of mediteren, wie is God, waar ervaar ik Hem.

Dat alles is een lastige opgave waarbij iemand die zelf de spirituele weg al zoekend gegaan is en gaat, een onmisbare gids kan zijn. De traditie leert dat je op je eentje op de geestelijke weg gemakkelijk verdwaalt: je komt jezelf en je schaduwkanten tegen; de weg kent behalve vreugdevolle perioden ook dorre tijden en daarbij ook de nodige hindernissen en valkuilen die je zelf niet onderkent; een geestelijk begeleider kan die helpen onderscheiden om georiënteerd te blijven op datgene wat je dichter bij God brengt.

Wat mag je verwachten van een geestelijk begeleider?
Van iemand die je vraagt om je geestelijk te begeleiden mag je kennis, inzicht en ervaring op de geestelijke weg verwachten, waardoor zij in staat is te onderscheiden waar het op aan komt. Daarnaast heeft zij ook de nodige psychologische kennis. Zij heeft een eigen 'spirituele praktijk' waarin zij ruimte maakt voor stilte, meditatie en gebed en zij ontvangt zelf ook geestelijke begeleiding. Zij biedt een gastvrije ruimte waar jouw hoogst eigen spirituele weg die de Ene met jou gaat centraal staat, zij verheldert je bewustzijn van de relatie met God en helpt die te ontwikkelen; zij luistert betrokken en kritisch maar is tegelijkertijd doordrongen van het besef dat zij niet de eigenlijke geestelijke begeleider is, maar de Onuitsprekelijke zelf die in ons werkt.

Eigen inzet
Geestelijke begeleiding is niet vrijblijvend: van degene die geestelijk begeleiding vraagt mag verwacht worden dat hij of zij bereid is het avontuur aan te gaan van de ontmoeting met zichzelf, met God en met de geestelijk begeleider.

Wanneer u denkt dat geestelijke begeleiding voor een korte of langere tijd wat voor u is, kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.
U kunt Marike Brouwer iedere werkdag bellen van 08.30 - 09.00 uur