Over ons
Brandpunten:
Huis op het Spui
Over ons
Begeleiding
Contact

Huis op het Spui

Centrum voor spiritualiteit en levensvragen

Mensen van alle tijden en culturen hebben gezocht naar antwoorden op vragen als: waar komen wij vandaan, heeft ons leven zin, hoe kunnen we goed en gelukkig met elkaar leven, heb ik een bestemming, houdt bij de dood alles op?
Levensvragen en zingevingsvragen horen bij ons bestaan.

Deze vragen komen vooral in ons op tijdens perioden van crisis en verandering: bij de blijde geboorte van een kind, bij het aangaan van een levensverbintenis, op het moment dat we iemand van wie we houden aan de dood verliezen, wanneer we na een echtscheiding een nieuw bestaan moeten opbouwen.

We kunnen in een midlife crisis geraken, waarin we stuiten op grenzen en eindigheid.

 

Over ons

Het Huis op het Spui is opgezet vanuit de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam als dienstverlening aan de stad, omdat deze kerkelijke gemeente het mede tot haar taak rekent mensen, kerkelijk of onkerkelijk, in hun vragen en problemen te helpen en te begeleiden.

De gelegenheid om in vertrouwen uw vragen te stellen of uw hart te luchten kan immers wonderen doen.

Daarnaast biedt het Huis op het Spui ieder jaar een aantal activiteiten aan op het gebied van spiritualiteit voor belangstellenden en betrokkenen bij de gemeente van de Brandpunt Amsterdam Stad.

Want meer dan ooit zijn we op zoek naar de dieptelagen en geheimen van ons bestaan.

Maak kennis met de begeleiders van het Huis op het Spui op de pagina contact


Word donateur van het huis op het Spui!

Het werk van het Huis op het Spui kost veel geld.
Het overgrote deel van de kosten wordt gedragen door gelden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam.

Daarnaast zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van giften.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

u kunt deze overmaken op rekeningnummer:
NL46 INGB 000 005 1475 t.n.v. kerkrentmeesters Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam t.a.v. Huis op het Spui