Over ons
Brandpunten:
Maarten Luther Kerk
MuziekEnKunstInMLK
Over ons
Contact
Geschiedenis

Maarten Luther Kerk

Geschiedenis

De Maarten Luther Kerk werd in 1937 gebouwd. Voor het uitbreidingsplan van H.P. Berlage voor Amsterdam-Zuid werden destijds pleinen waaraan kerken gesitueerd werden, als uitgangspunt gekozen, 'want een plein zonder openbaar gebouw is geen plein'. Kerkgebouwen als de Maarten Luther Kerk werden aldus markeringspunten in nieuwe stadswijken.

Op 8 mei 1937 werd een eerste gedenksteen, hoeksteen van de toren geplaatst, en op 23 december werden de kerk en het Flentrop-orgel in gebruik genomen.
De voor haar tijd vooruitstrevende architectuur en inrichting van het gebouw speelden in op de vernieuwde aandacht voor de vorm van de viering en het gebruik van de ruimte in de eredienst, zo als deze in de liturgische beweging later tot bloei kwamen.

De viering (van het sacrament rond om de altaartafel) kreeg alle nadruk doordat deze in het midden van het koor werd geplaatst, met de kansel aan de linker en het doopvont aan de rechter zijde voor het koor.
Aldus moest een gebouw ontstaan waarin de leuze: 'Dat niets anders in dit huis geschiede dan dat onze heer zelf hier tot ons spreke door zijn heilig woord en wij hem antwoord geven in gebed en lofzang' (zo luidt de inscriptie in de hoeksteen van de toren) met leven zou worden gevuld.

Een kenmerkend element in de kerkzaal is verder het in de afsluitwand van het liturgisch centrum ingemetseld kruis van Ettringer tufsteen.

 

Ramen

Op de afbeeldingen in de hoeken van de kerkruimte zijn de vier evangelisten afgebeeld, op de middelste ramen aan weerszijden wordt het Woord als Schrift en verkondigd Woord tegelijk weergegeven: een engel met schriftrol en een verkondigende engel met daaronder het "boek met zeven zegels gesloten" (een beeld uit het bijbelboek openbaringen).
Vier zegels aan de ene kant van het boek verwijzen naar het getal van de aarde (vier) en drie zegels aan de andere kant verbeelden het getal van de hemelse werkelijkheid. In de tussenliggende ramen zijn binnen de lutherse traditie bijzonder belangrijke kernteksten van het geloof in schrift en beeld weergegeven.

De lutherse gemeenschap rondom de Maarten Luther Kerk heeft een bewogen geschiedenis gekend en is op dit moment bezig met een zoektocht naar een nieuwe gestalte en focus van haar gemeente-zijn.


Kruiswegstaties

Sinds 31 maart 2010 sieren ze permanent de kerkruimte van de MLK: Veertien (plus één) schilderijen van Mary Noothoven van Goor, geïnspireerd op koralen uit de 'Matthäus passion' van Johann Sebastian Bach:
Veertien plus één 'kruiswegstaties', die de kerkelijke traditie van de verbeelding van de (lijdens)weg van Christus, zijn 'passie' op heel eigen en unieke wijze oppakken.

Over de kunstenares:
Mary Noothoven van Goor (1911-2004) heeft het grootste deel van haar leven in de Rivierenbuurt gewoond.
Vanaf 1938 in de atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat, sinds 1956 in de Stichtstaat. Zij was pianiste, schrijfster en - na een indringende ervaring tijdens een narcose - ook schilderes. Dat laatste zonder dat zij daarin enige opleiding had genoten. Meer over haar en haar werk is te vinden op www.mastenbr.concepts-ict.nl.

Voor haar vormde de muziek van Johann Sebastian Bach de toegangspoort naar het wezen van Christus. In haar boeken, schilderijen en artikelen getuigde zij steeds van deze bevlogenheid. De Matthäus passion van Bach vertolkte voor haar de essentie van het Christendom.

In de kerk is een brochure verkrijgbaar met specifieke uitleg per afbeelding, geschreven door de zoon van de schilderes, Mark Mastenbroek.