Lentekoor Luther Oude Kerk

Concerten

Serie 1, Symfonieën, uitgevoerd door het Sweelinck Barok Orkest:
Bach, Mozart, Haydn, maar ook: Abel, Vanhal, Mouret, Schickhardt, Groneman...

Klassiek op hoog niveau in stijl uitgevoerd.

Serie 2, Cantates, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Oude Muziek van het Conservatorium van Amsterdam.

Cantates bij de zondagen van het kerkelijk jaar, aangevuld met instrumentale stukken.