OLK in de sneeuw2

Contact

Om in contact te komen met de predikanten kunt u een e-mail sturen naar algemenezaken@luthersamsterdam.nl. In Amsterdam Zuid-Oost kunt u via het contactformulier in contact komen met de predikant. 

De predikanten van Amsterdam Stad zijn te bereiken op:

Contactgegevens: 
Ds. Andreas Wöhle                   a.woehle@luthersamsterdam.nl of 06-20195027
Ds. Marieke Brouwer               mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
Ds. André van der Stoel         andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl

Lutherse Diaconie                    info@diaconie.com

Oude Lutherse Kerk (OLK)
Singel 411/hoek Spui, 1012 WX Amsterdam

Maarten Luther Kerk (MLK)
Adres: Dintelstraat 134, 1079 BD Amsterdam

Lutherse Kerk Haarlem
Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem

De Nieuwe Stad (DNS)
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam

Kerkelijk Service Bureau
Adres: Handboogstraat 6, 1012 XM Amsterdam.
E-mail: algemenezaken@luthersamsterdam.nl
Telefoon: 020-6231572
Voor al uw vragen omtrent financiële en administratieve zaken (lidmaatschap, donatiemogelijkheden, etc.) en verhuur.

Diaconaal centrum In de Zwaan
Bezoekadres: Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam
E-mail: info@diaconie.com
Telefoon: 020-4044708

Huis op het Spui
Bezoekadres: Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam
E-mail: huisophetspui@luthersamsterdam.nl

Luther Museum Amsterdam
Bezoekadres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam
E-mail: info@luthermuseum.nl
Telefoon: 020-2142112