Over ons
Brandpunten:

Augustanahof

Wie zijn wij?

Een veelkleurige plek in Amsterdam-West, dat is de gemeenschap bestaande uit de voormalige Pnielkerk-gemeente en de Lutherse Augustanakerk-gemeente gedurende vele jaren geweest.

 

Door financiële en organisatorische omstandigheden is de samenwerking (‘samenkerking’ schrappen) op 4 januari 2015 tot een einde gekomen.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is op dit moment bezig een met het ontwikkelen van een nieuw concept van kerkelijke presentie in en rondom de Augustanakerk.

De Lutherse Diaconie neemt de Augustanakerk over en herbestemt het gebouw tot Augustanahof. Lees meer … (link naar diaconie )

Kerkdiensten

In de Augustanakerk worden, hangende de besprekingen over een herbestemming van het gebouw, in de eerstkomende tijd geen zondagochtendvieringen meer door de Lutherse Gemeente gehouden.

Op zondagochtend is er in Brandpunt Amsterdam Stad een gezamenlijke dienst in de Oude Lutherse Kerk op het Spui om 10.30 uur.

Wel zijn er incidenteel viermomenten in de Augustanakerk, die voortkomen uit andere concrete activiteiten.

 

Kinderkerk

In principe is er in de Oude Lutherse Kerk iedere zondag aandacht voor de kinderen en opvang voor de allerkleinsten. In de vakantietijd kan dat vervallen.

Activiteiten

SOMMIGE activiteiten blijven in ieder geval doorgaan, zo lang de Augustanakerk als gebouw beschikbaar is.

 

Erasmus eetclub Augustana

Elke donderdag

17.30 - 20.00 uur

Sinds kort komt er elke donderdag van 17.30 tot 20.00 een nieuwe eetclub bij elkaar. Initiatiefnemers zijn buurtbewoners Dini Hartgers en Leo van Elsdingen. Zij hoorden van de mooie keuken in de >>>>>Augustanakerk en zagen EEN KANS OM HIER IETS MOOIS MEE TE DOEN. Deze buurtmaaltijd komt tegemoet aan de wens van een aantal ouderen in de wijk, die buurtmaaltijdprojecten op andere plekken zagen verdwijnen.

Het koken staat onder leiding van Leo, een gepensioneerde kok. Zijn gebakken aardappeltjes zijn nu al beroemd.

U bent welkom om mee te eten, meldt u dan voor woensdag 18.00 uur op
06 12 71 59 92.

Kosten zijn € 5 euro voor drie gangen, excl. drankjes.

 

Filmgroep

Gaat u graag naar de film, en doet u dat het liefst samen met anderen?

Sinds enkele jaren is er rondom de Augustanakerk qq een filmgroep actief: op (zeer) onregelmatige momenten gaan we met een (variërend) aantal mensen naar een bioscoopfilm die voor ons iets biedt om over na te praten.

U ontvangt per keer een uitnodiging via e-mail of via de telefoon.

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom!

U kunt ook zelf voorstellen naar welke film we gaan.

Opgeven bij:
Jan Voetberg:
(020) 612 04 12
[email protected]