Over ons
Brandpunten:

Concerten

MATINEE-CONCERTEN IN DE OUDE LUTHERSE KERK

Op zondagen om 15.00 uur in samenwerking tussen het Conservatorium van Amsterdam en de Oude Lutherse Kerk worden twee series matinee-concerten georganiseerd:

Serie 1, Symfonieën, uitgevoerd door het Sweelinck Barok Orkest:
Bach, Mozart, Haydn, maar ook: Abel, Vanhal, Mouret, Schickhardt, Groneman...

Klassiek op hoog niveau in stijl uitgevoerd.

Serie 2, Cantates, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Oude Muziek van het Conservatorium van Amsterdam.

Cantates bij de zondagen van het kerkelijk jaar, aangevuld met instrumentale stukken.

Bekijk het komende programma