Over ons
Brandpunten:

Contact

Voor gesprekken over geloofs- en levensvragen kunt u contact opnemen met één van de predikanten.

Predikanten:

Brandpunt Amsterdam Stad

Dr. Andreas (A.H.) Wöhle, lees verder
Brandpunt Amsterdam Stad (Oude Lutherse Kerk, Maarten Luther Kerk, Augustanakerk)

Telefoon: 06 20 19 50 27
E-mail: [email protected]

Ds. Marieke (M.A.J.) Brouwer, lees verder
Huis op het Spui en Oude Lutherse Kerk

Telefoon: (020) 642 23 73 (ma-vr, 9.00-9.30 uur)
E-mail: [email protected]

Brandpunt Amsterdam Regio

Ds. Sietse van Kammen
Johanneskapel, Luthersekerk Haarlem, lees verder

Telefoon: (023) 535 10 01
E-mail: [email protected]

De ambtsdragers van alle brandpunten vind u in het besturenboekje (pdf)

 

Kerkelijk Service Bureau

Handboogstraat 4-6
1012 XM Amsterdam
Telefoon: (020) 623 15 72
Fax: (020) 627 33 95

Wim van Houten, hoofd Kerkelijk Service Bureau
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Meridith Richaards, ledenadministratie
e-mail: [email protected]

de heer Abel, financiële administraie
e-mail: [email protected]

Bankrekeningnummers:
ING: NL40 INGB 0004 600 107
ABN-AMRO: NL45 ABNA 0543 629 945
Beide ten name van: College van Kerkrentmeesters der Evangelisch-Lutherse Gemeente, p/a Handboogstraat 4 te Amsterdam

Verplichte gegevens t.b.v. ANBI-status (pdf)


Diaconie

Hanne Wilzing, algemeen secretaris

Voor uw reacties en vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers op het diaconaal bureau van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Zie ook de vernieuwde website: www.diaconie.com

Maasstraat148, 1079 BK Amsterdam
Telefoon (020) 404 47 08
E-mail: [email protected]

 

Gemeenteblad

Informatie over activiteiten, kerkdiensten, pastoraat en diaconaat is ook te vinden in het GEMEENTEBLAD, Informatieblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, dat acht keer per jaar verschijnt en voor een jaar €18,50 kost, opgave bij de administratie van het Kerkelijk Service Bureau. (zie hierboven)