Over ons
Brandpunten:

De Diaconie

Wie zijn we?

We zijn de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Deze gemeente behoort tot de oudste kerkgenootschappen in Amsterdam (sinds 1588), maar is springlevend.

De Diaconie is de 'hulpclub' van de kerk. Letterlijk betekent het woord diaconie 'dienen'.
De Diaconie helpt de kerk om dienstbaar te zijn in onze stad en onze wereld. De Diaconie is een vrijwilligersorganisatie van ruim 50 diakenen (vrijwilligers met als speciale taak 'diaconie') en diaconale vrijwilligers – vrouwen en mannen - en wordt ondersteund door een diaconaal bureau aan de Maasstraat 148 met drie medewerkers.

Leden van de Diaconievergadering, adviseurs en medewerkers Diaconaal Bureau, oktober 2017.

Het diaconale werk wordt deels centraal uitgevoerd, maar is voor een belangrijk deel verbonden met de brandpunten.

 

Bij de Lutherse diaconale familie horen onder meer de Diaconale Instellingen.

Dit zijn:

  • De Lutherhof (www.lutherhof.nl)
  • Diaconie Weeshuis
  • Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis ('Oude Huis')

Aan het 'Oude Huis' is onder de naam Luther Collectie Amsterdam een stichting verbonden die zorgdraagt voor historische diaconale goederen in Luthers Amsterdam (www.luthercollectieamsterdam.nl).

Veel meer informatie over De Diaconie staat op de eigen website : www.diaconie.com