Over ons
Brandpunten:

Over ons

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is, als gemeente van Jezus Christus, een initiatief, een beweging en onderneming van Godswege.

Deel uitmakend van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving wil zij het evangelie in al zijn eigenzinnigheid laten oplichten temidden van onze samenleving en cultuur waarbij zij de blijde boodschap verbindt met de mensen en hun levensverhaal: hun vragen, problemen, belevenissen, ervaringen en verlangens.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil een plaats zijn waar mensen op verhaal komen, zich bezinnen en tot inkeer komen, inspiratie en kracht opdoen, moed verzamelen, hun hart ophalen, dromen en fantaseren over een ander leven, enn ander levensontwerp of een andere levensbestemming en tegelijkertijd oog krijgen of houden voor wat in onze stad gebeurt.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil open en communicatief zijn, verrassend in kwaliteit, een partner voor het leven, waar fantasievol geloven en vindingrijke levenskunst hand in hand gaan.

Het motto voor de komende tijd is: Onderzoek alles en bewaar het goede (1 Tessalonicenzen 5,19-21)