Emmausgangers

Pastoraat

Pastoraat: zorgdragen voor elkaar

In de beleidsplannen die het Brandpunt Stad heeft opgesteld voor de komende jaren wordt als speerpunt van beleid de organisatie van het pastoraat genoemd.

Inmiddels zijn we druk bezig het pastoraat te optimaliseren. Achter de schermen zijn er al veel pastorale/diaconale contacten tussen gemeenteleden, maar het kan nog beter en gestructureerder. Vorig jaar heeft een groep pastorale en diaconale bezoekers een training gevolgd in pastorale gespreksvoering. Deze groep vormt nu de ‘pool’ van bezoekers die in het pastoraat naast de predikanten werkzaam zijn.

Marianne Starke heeft zich tot onze grote vreugde bereid verklaard coördinator te zijn voor het pastoraat. Dat houdt in dat gemeenteleden (iedereen die zich verbonden weet met de gemeente van de Oude Lutherse Kerk) haar kunnen laten weten dat ze bijvoorbeeld een kennismakingsbezoek zouden willen, ziek zijn en een bezoekje op prijs stellen, of laten weten dat ze bijv. opgenomen gaan worden in  het ziekenhuis. 

Ook kunt u haar laten weten als u van anderen weet dat ze ziek zijn of opgenomen worden of als u iemand al lang niet gezien heeft in de diensten. Zo kunnen we als hele gemeente zorg dragen voor elkaar en naar elkaar omzien; niet altijd is de Brandpuntraad op de hoogte van ziekte en andere situaties van onze gemeenteleden en daardoor kunnen we hen niet de aandacht schenken die nodig is.

Marianne Starke zal als er een vraag binnenkomt er zorg voor dragen dat iemand uit de groep van pastorale bezoekers contact legt en op bezoek gaat:

Haar contactgegevens:
email:[email protected]
tel: 06-50635693

Voor persoonlijke gesprekken, geestelijke begeleiding en crisispastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) kan men direct contact met een van de predikanten opnemen. 

ds Marieke Brouwer:
020-6422373
[email protected]

ds Andreas Wöhle:
020-3374255
[email protected]

ds André van der Stoel:
06-15598246
[email protected]