Luthers Haarlem in de Sneeuw

WELKOM

kerst 020 banner

Welkom bij Luthers Amsterdam en Haarlem!

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als in Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in de wekelijkse erediensten, maar ook door de literaire en meditatieve bijeenkomsten, bijbel- en ontmoetingsmiddagen, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes voor jong en oud. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het aan de diaconie gelieerde Van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Samen met de Lutherse Diaconie werken we aan draagvlak in de ons omringende maatschappij en laten we onze stem horen in het debat of bij concreet onrecht, zoals recent bij de Nashvilleverklaring en het debat om het kinderpardon. Dat gebeurt op alle plekken waar we kerk zijn in een veelvormigheid van projecten: het Wereldhuis, Stap Verder, Stem in de Stad, Mission House, Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie, en nog vele, vele andere.

Op deze site kunt u meer van en over ons lezen. We hopen u een keer te mogen ontmoeten in een van onze locaties!

Met hartelijke groet,

Sietse van Kammen, Guido Leerdam, Gert Jan de Mooij en Hennie Varenbrink

DB 4 nov 2019

Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

 

Het motto voor de komende tijd is: Onderzoek alles en bewaar het goede (1 Tessalonicenzen 5,19-21)

Voor de verplichte informatie omtrent de ANBI-status en de organisatorische structuur klikt u hier

Het meest recente gemeenteblad vindt u hier: Bij de Tijden. Of door op de afbeelding hieronder te klikken.

Gemeenteblad 'Bij de Tijden' 3.2
Gemeenteblad
'Bij de Tijden'

Nieuws

Update: Januari 2019 'Afwijzende reactie op Nashvilleverklaring' 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam sluit zich van harte aan bij de verklaring van de Synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode. Onze gemeente is pijnlijk getroffen door de inhoud van de Nashvilleverklaring en verwerpt deze ten stelligste! Sinds jaar en dag is zij een plek waar iedereen welkom is, ongeacht gender of seksuele geaardheid.

Verklaring van de synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode:

"Bij vele kerkgebouwen is op dit moment de regenboogvlag uit gestoken als reactie op de zogenaamde Nashville-verklaring. Daarmee kunnen we als kerk duidelijk maken, dat wij de inhoud van die verklaring ten scherpste afwijzen en dat bij ons iedereen welkom is, los van hoe wij leven en van wat ons ook van elkaar doet verschillen. Met het voeren van de regenboogvlag zeggen wij tegen iedereen die zich door die zogenaamde Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt: Wees welkom bij ons zoals je bent!"
Dr. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk

 ondertekening contract

In december 2018 werd een overeenkomst gesloten met Schakel en Schrale voor het groot onderhoud van het 'dienstgebouw' Handboogstraat /Spui.

Dak en gevels worden grondig onder handen genomen. De voorzitter van kerkrentmeesters dhr H, Varenbrink, tekende het contract namens de ELGA. 

Enkele weken later kon dhr Varenbrink een subsidie voor het in stand houden van monumenten in Noord-Holland in ontvangst nemen van de Provinciale Staten uit handen van gedeputeerde Jack van der Hoek. Deze plechtigheid vond plaats in het Teylersmuseum in Haarlem.

overhandiging enveloppe

 

Brandpunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is aanwezig in Amsterdam en regio door de zogenaamde brandpunten. Dit zijn De Nieuwe Stad, Haarlem en Amsterdam Stad. Meer informatie over de brandpunten vind u onder het kopje ‘Brandpunten’ in het menu hierboven.

De Nieuwe Stad is de vierplek in Amsterdam Zuid-Oost, al 25 jaar aanwezig in dit stadsgedeelte met diensten op Luthuliplein 11.

Brandpunt Haarlem omvat de Haarlem-Beverwijkse regio en komt samen in de Lutherse Kerk Haarlem aan de Witte Herenstraat 22.

Amsterdam Stad omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui alsmede de ankerplaatsen Augustanahof, Huis op het Spui, Lutherhof, Maarten Lutherkerk en de Wittenberg.

 

Hoogtepunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is al eeuwen aanwezig in de regio en heeft vele recente en komende hoogtepunten en jubilea.

2013: 425 jaar Luthers Amsterdam (1588)

2015: 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem (1615), onze vierplek in Haarlem

2017: 500 jaar Reformatie (1517)

2017: Opening Augustanahof

2017: Opening Gasthuis ‘In de Waard’

2018: 25 jaar De Nieuwe Stad (1993), onze vierplek in Amsterdam Zuid Oost

2018: 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

 

Voor de data in toekomst geldt D.V. ‘als God het wil’.

2019: Opening hofje ‘Bij Maarten’

2019: Heropening Maarten Lutherkerk, onze vierplek in Amsterdam Zuid

2019: Opening Luther Museum Amsterdam, in de Wittenberg

2021: 250 jaar Wittenberg (1771), het voormalige Oude Mannen en Vrouwenhuis

2022: 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

2022: 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

2024: 125 jaar Lutherhof (1909)

 

Predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Vacature, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. Marieke Brouwer, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op het Huis op het Spui)

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk)

 

Kerkelijk Servicebureau

Het Kerkelijk Servicebureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam met lidmaatschappen, beheer website, verhuur, giften en schenkingen en overige financiën. Voor contact: [email protected]