Activiteit

"Een eigen melodietje" - Etty Hillesum voorstelling

28-04-2019 12:00 - 28-04-2019 12:45
Oude Lutherse Kerk

Voorstellingen “Een eigen melodietje” 
Gebaseerd op teksten van Etty Hillesum
door JJ Cremer

"De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven midden in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden. Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen". 

De voorstelling ‘Een eigen melodietje’ laat op indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. En dat er een moment in onze geschiedenis is geweest waarin wij allemaal niet in vrijheid konden leven. Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij schrijven. Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken, aldus regisseur Marijke Kots.

De tekstkeuze van dit herdenkingsspel, zoals we dit bijzondere toneelstuk wel mogen noemen, is van Frits Grimmelikhuizen. Het stuk is door hem geschreven in de vorm van een “readers theater”, half gelezen, half gespeeld. Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen. 

Spelers            : Ans Windhorst, Mady Eldering, Hans Kluit, Willem Padt en Jeannette Kluit  
Regie               : Marijke Kots
Dans                : Sandra van der Gouw, Frank Gombault en Richard Frisart
Muzikale Begeleiding: Tineke en Joseph Vlaar 
Kleding en grime: Helga de Bruijn

28 april 12.00 uur - 12.45 uur
Oude Lutherse Kerk, Singel 41
Toegang vrij, uw gift