Activiteit

Vastenlunch

Geannuleerd: Vastenlunch

04-04-2020 12:30 - 04-04-2020 14:00
Maarten Lutherkerk, Uiterwaardenstraat 279

Al enkele jaren organiseren we vastenlunches' in de veertigdagentijd. De veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen is vanouds de tijd waarin men vast en soberder leeft om het lijden van Christus te gedenken en zich voor te bereiden op het feest van Pasen. 

Het zijn bijzondere bijeenkomsten waarin men in een persoonlijke gesprek met elkaar deelt waarom en op welke manier men invulling wil geven aan het vasten in de lijdenstijd. De een besluit geen alcohol te drinken, een ander niet te snoepen  in die periode, of men neemt zich voor bewust iedere dag een stille tijd in te voeren, minder met sociale media bezig te zijn etc.

Ds. Marieke Brouwer vertelt iets over de zin en achtergronden van het vasten.

De eerste bijeenkomst is op de zaterdag na aswoensdag, 29 februari en de tweede bijeenkomst is op zaterdag 4 april voorafgaand aan de Stille Week.

Data: zaterdag 29 februari en zaterdag 4 april
Tijd: 12.30 -14.00
Let op: dit jaar op twee zaterdagen en in de Maarten Lutherkerk!
Kosten: uw gift, richtbedrag 5 euro per keer voor de maaltijd

Misschien inspireert het u om ook op één of andere manier te gaan vasten of aan de vastentijd vorm te geven. Het is motiverend en steunend te weten dat anderen ook op hun manier aan het vasten zijn.

 

Wilt u aan deze maaltijden deelnemen? Geeft u zich dan op via e-mail: [email protected] of bel: 020-6422373