Activiteit

Lutherliturgielunch

07-07-2019 12:15 - 07-07-2019 13:15
Oude Lutherse Kerk

Na de viering met elkaar van gedachten wisselen over een gereviseerde lutherse liturgie. 

In het afgelopen jaar is er vanuit de Lutherse Synode een gereviseerde liturgie voor de Lutherse Eredienst aan de gemeenten aangeboden.
Tijdens deze LutherLiturgieLunch willen wij die orde nader bespreken, veranderingen toelichten en met elkaar hierover in gesprek komen.
In de dienst daaraan voorafgaande zullen tevens enkele van de nieuw uitgebrachte "Lutherliederen" klinken.
Een goede gelegenheid om weer eens rondom "het Lutherse" bij elkaar te zijn, voor wie er al mee vertrouwd is, en voor wie ernaar nieuwsgierig is...

leiding ds Andreas Wöhle