Zingen en Zo

01-10-2023 12:00 - 01-10-2023 12:40
Oude Lutherse Kerk aan het Spui, Singel 411, Trouwzaal

Op zondag 1 oktober wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de korte workshop “Zingen en Zo”. Tezamen met Michelle Mallinger, sopraan, logopediste en zangdocente aan de koorschool van de St. Bavo te Haarlem worden ons de kneepjes van het vak geleerd om samen mooi en met plezier te zingen. Tevens zal de ondergetekende ingaan op de materie in en om de notenbalk. Wat betekenen die cijfertjes, streepjes, zwarte nootjes en getalletjes nou eigenlijk?

Kortom, komt allen! U bent van harte uitgenodigd direct na het kopje koffie om 12:00 in de trouwzaal.

Tevens zal Michelle Mallinger medewerking verlenen aan de eredienst en kunt u al genieten van haar vakmanschap.

 

Christiaan de Vries