Zondag 17 september Vijftiende zondag na Trinitatis

17-09-2023 10:30 - 17-09-2023 11:30
Oude Lutherse Kerk aan het Spui, Singel 411

Nog meer dan anders zijn wij ons er zondag van bewust dat overal ter wereld Lutheranen bij elkaar komen in gebed en lied, in woord en sacrament. In ons vieren voelen wij ons in het bijzonder verbonden met de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie, die op dit moment gehouden wordt in Krakau (Polen). Vanuit Nederland zijn zes vertegenwoordigers aanwezig, waaronder ds. Andreas Wöhle en ouderling Joren Reichel uit Amsterdam. We hopen in de dienst van hen te horen en zo die verbondenheid ter plekke te ervaren.

Wij sluiten in deze dienst natuurlijk ook aan bij het thema van de Dertiende Assemblee van de LWF: “één lichaam, één geest, één hoop”. Hoe is die eenheid te ervaren, dichtbij, als gemeenschap hier in Amsterdam én verder weg in die verbondenheid met andere Lutherse gemeenschappen waar dan ook ter wereld?

 Voorganger: dr. Cristina Pumplun
Orgel:           Christiaan de Vries 
Tijd:              10.30 uur   

Klik hier om digitaal voor de collecte te geven.