Allerzielen2020

Een avond voor alle zielen

Een avond voor alle zielen: dinsdag 2 november vanaf 19.30 uur in de Oude Lutherse Kerk.

Mensen vergeten hun dierbare overledenen nooit. Of het kort geleden of jaren terug is, veel mensen weten precies de sterfdag van hun vader of moeder, hun partner, kind, kleinkind, beste vriend of vriendin...

Bij elkaar komen, samen stilstaan en stil zijn voor degenen die we moeten missen. Misschien voelt het wel belangrijker dan voorgaande jaren.

We pakken de draad weer op: dinsdag 2 november - de avond van Allerzielen - is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui open. Voor iedereen is er gelegenheid om zijn of haar geliefde overledenen te gedenken, voor hen een kaarsje te branden en hun namen op te schrijven in het ‘Boek van de herinnering’.

Er worden gedichten en teksten voorgedragen, er is muziek en stilte: een avond voor alle zielen op het Spui. Het gebouw staat open voor iedereen die stil wil staan bij de dood en het verlies van een dierbare.

Mariela Flores en Sofia Pedro zullen liederen zingen, er zullen gedichten klinken over verlies en gemis, Ayumi Matsuda zal fluitimprovisaties spelen.

Na afloop brengen we rond 21:00 uur een dronk uit op absent friends and family in het ‘cafe voor alle zielen’.

Plaats: Oude Lutherse Kerk aan het Spui, Singel 411

Inloop: 19.30 uur

Aanvang: 19.45 uur

Toegang: uw gift