Sfeerfoto Lutherse kerk

Brandpunten

De Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) maakt deel uit van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving door zogenaamde brandpunten.

 

Brandpunt De Nieuwe Stad

De Nieuwe stad is het brandpunt van de ELGA in Amsterdam Zuid-Oost. In het Kerkgebouw aan het Luthuliplein in Amsterdam Zuidoost zijn wij één van de hoofdgebruikers en vieren we elke zondag dat we Luthers zijn.“Voor ons betekent ‘ Luthers’ : vrij zijn. Bij ons is iedereen welkom en word je aanvaard zoals je bent. Wij kerken in De Nieuwe Stad, een kerkcentrum waar we “meer in huis hebben.” Heel bijzonder zijn de gezamenlijke diensten, waar een bonte verzameling van Protestantse, Rooms-katholieke, Indonesische, Ghanese en Lutherse gelovigen samen de dienst vieren. Maar ook onze Lutherse diensten mogen er zijn, iedere zondagmorgen om 10.30u.

Meer informatie vindt u op de site van Luthers Zuidoost

 

Brandpunt Haarlem

Brandpunt Haarlem is de levende gemeenschap van de ELGA in Haarlem en is al sinds de 17e eeuw gevestigd in de stad.Als plaatselijke kerk willen we, in relatie met God, verantwoordelijk zijn voor onze eigen toekomst en de daarbij horende activiteiten. Graag willen wij met trots een plek innemen in de maatschappij. We vieren elke zondag dat we kerk zijn en daarnaast zijn er activiteiten zoals: 
Kopje Thee +: Openstelling van de kerk op dinsdagen voor bijzondere ontmoetingen
Familia Lutherana: Gezamenlijke activiteiten en uitstapjes voor jong en oud
Vier-de-zondag: bijzondere vieringen, zoals de jaarlijkse Agapè maaltijd.

Meer informatie vindt u op de site van de Lutherse Kerk Haarlem

 

Brandpunt Amsterdam Stad

De kerk op het Spui

Evenals een aantal andere kerken in het centrum van Amsterdam is de Oude Lutherse Kerk op het Spui niet de kerk van een bepaalde wijkgemeente, maar meer een 'city-kerk'. 
Dit wil zeggen dat zij ten dienste wil staan van iedereen in Amsterdam.

Hoewel de kerk luthers is, is de vaste groep kerkgangers oecumenisch samengesteld.

Naast lutherse gemeenteleden (met inbegrip van leden van Surinaamse, Duitse en Scandinavische oorsprong) zijn er hervormden, gereformeerden, katholieken, leden van andere kerken, en ook mensen die zich niet tot een kerkgenootschap rekenen. De veelkleurige samenstelling geeft blijk van het open karakter van de gemeente.

Voor veel Amsterdammers is het gebouw, vanwege het gebruik dat er doordeweeks van wordt gemaakt, bekend als de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Ook dit draagt bij aan het laagdrempelige karakter van de kerk.

In het historische kerkgebouw (ingangen Singel en Spui) en in de bijbehorende gemeentezalen, die bereikbaar zijn via de ingang Handboogstraat 4, vinden activiteiten plaats van verschillende aard:

Er zijn elke zondagmorgen kerkdiensten (aanvang 10.30 uur). Ds. Andreas Wöhle, ds. Marieke Brouwer en ds André van der Stoel gaan voor in de diensten op zondag. 
Ds. van der Stoel is tevens predikant van de Maarten Lutherkerk in de Rivierenbuurt. 
Ds. Brouwer leidt tevens het Huis op het Spui: het Centrum voor Spiritualiteit van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Amsterdam. Voor meer informatie kijk bij Huis op het Spui.

De drie predikanten werken nauw samen en op hoogtijdagen worden de diensten in wisselende samenstellingen geleid.

Naast de gewone kerkdiensten zijn er themadiensten (bijvoorbeeld een serie diensten over kunst, of over seksualiteit), diensten waarin een 'Lutherse Mis' wordt gevierd zoals in de tijd van Bach, jaarlijks een 'Grunneger Dainst' in het Gronings (Nederlandse vertaling van de bijbelteksten en de preek is beschikbaar), en een viering op 'Eeuwigheidszondag' om de overledenen te gedenken.

Op een gewone zondag zijn er zo'n 50 kerkgangers, maar bij de bijzondere vieringen zijn het er aanzienlijk meer, op Kerstavond bijvoorbeeld meer dan 500.

Gewoonlijk is er na de dienst de mogelijkheid om koffie te drinken, kennis te maken en na te praten.

Voor de kinderen is er een korte viering in een afzonderlijke ruimte. Wat aanvankelijk alleen een kinderopvang was, is uitgebreid tot een eigen viering over een thema. Bij het begin en het slot van de dienst in de kerk zijn de kinderen wel aanwezig.

Muziek

In de lutherse traditie is muziek belangrijk. 
De vaste organist van de Oude Lutherse Kerk is Christiaan de Vries. Hij geeft ook orgelconcerten. 
Op hoogtijdagen worden de kerkdiensten begeleid door het vocaal en instrumentaal ensemble 'Kwintessens', dat wordt geleid door Nannie Schuller. 
Zij leidt ook het (grotere) 'Spui projectkoor' dat drie keer per jaar wordt gevormd uit belangstellenden.

Naast de vieringen zijn er twee series van matinee-concerten (op zondagen om 15.00 uur), die in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam worden georganiseerd. Hierbij worden symfonische werken en cantates van Bach uitgevoerd.

Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten.

Het Huis op het Spui biedt o.a. 'geestelijke begeleiding', verschillende vormen van meditatie, avonden over films en boeken, en aandacht voor mystiek. Spiritualiteit is het sleutelwoord. 
Ook worden maaltijden georganiseerd met homoseksuele stadgenoten uit overwegend islamitische landen. 
Er zijn ook maaltijd-ontmoetingen voor ouderen. 
Voor jonge gezinnen vinden afzonderlijke activiteiten plaats. 
En elk jaar is er – in samenwerking met de rooms-katholieke en doopsgezinde partnerkerken op de Singel (tegenover het Spui) - een uitstapje naar een cultureel-religieuze bestemming, bijvoorbeeld het Ikonenmuseum in Kampen.
Kijk bij activiteiten van het Huis op het Spui voor het lopende programma.

Het half-jaarlijkse programmaboekje is op aanvraag verkrijgbaar. 
Wie per email de digitale nieuwsbrief (die ongeveer één keer per maand verzonden wordt) wil ontvangen, kan zich opgeven door een mailtje te sturen naar: [email protected], o.v.v: abonnement digitale nieuwsbrief.

Voorts worden door de Oude Lutherse Kerk cursussen en gespreksavonden aangeboden over verschillende onderwerpen (kijk hiervoor op de activiteitenpagina van de Oude Lutherse Kerk).
De activiteiten van de Oude Lutherse Kerk en het Huis op het Spui worden mede mogelijk gemaakt door ca. 40 vrijwilligers/sters.

De Oude Lutherse Kerk in de media

Artikel in het Reformatorisch Dagblad november 2013

Reportage van AT5 van 20 juni 2013 over de Heilige 3Hoek naar aanleiding van de KerkenN8

Artikel in het Parool van 21 mei 2013 n.a.v. rondvaart ter gelegenheid van 425 jaar Luthers Amsterdam

Artikel in het Parool van 16 mei 2013 425 jaar Luthers Amsterdam

Het in 2012 verschenen boek 400 Jaar Amsterdamse Grachtengordel (pdf) besteedt aandacht aan het gebouw en de gemeente.

In mei 2012 stond in NRC Handelsblad een interview met ds. Marieke Brouwer (pdf)

In december 2010 stond een uitvoerig artikel over de Oude Lutherse Kerk in De Nieuwe Amsterdammer, inclusief een interview met ds. Andreas Wöhle.

Video KerkenN8 2010 op YouTube