OLK in de sneeuw2

Contact

Predikanten

Het predikantenteam van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De predikanten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Van links naar rechts: ds. Sietse van Kammen (Haarlem), ds. Marieke Brouwer (emeritaat sinds sept 22), ds. Willemijn Jonkers (Amsterdam Zuidoost), ds. André van der Stoel (Amsterdam-Stad), ds. Andreas Wöhle (Amsterdam-Stad).

 

Brandpunt Amsterdam-Stad

Ds. Andreas Wöhle
E-mailadres: a.woehle@luthersamsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-20195027

Ds. André van der Stoel
E-mailadres: andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl

Brandpunt Haarlem

Ds. Sietse van Kammen
E-mailadres: s.vankammen@planet.nl

Brandpunt Amsterdam-Zuidoost

Ds. Willemijn Jonkers
E-mailadres: willemijnjonkers@luthersamsterdam.nl

 

Locaties

Oude Lutherse Kerk (OLK)
Bezoekadres: Singel 411/hoek Spui, 1012 WX Amsterdam

Maarten Luther Kerk (MLK)
Bezoekadres: Dintelstraat 134, 1079 BD Amsterdam

Lutherse Kerk Haarlem
Bezoekadres: Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem

De Nieuwe Stad (DNS)
Bezoekadres: Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam

Kerkelijk Service Bureau
E-mailadres: algemenezaken@luthersamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6231572 Postadres: Handboogstraat 6, 1012 XM Amsterdam
Voor al uw vragen omtrent financiële en administratieve zaken (lidmaatschap, donatiemogelijkheden, e.d.) en verhuur.

Diaconaal centrum In de Zwaan
Bezoekadres: Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam
E-mailadres: info@diaconie.com
Telefoonnummer: 020-4044708

Luther Museum Amsterdam
Bezoekadres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam
E-mailadres: info@luthermuseum.nl
Telefoon: 020-2142112

 

Vertrouwenspersonen

Voor meer informatie over de vertrouwenspersonen en de gedragscode van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam klik hier.

Hannie Kraan (extern vertrouwenspersoon)
E-mailadres: hanniekraan@kracoconsult.com
Telefoonnummer: 06-38909170

Ds. Kees van der Horst (tweede vertrouwenspersoon)
E-mailadres: kees.kerk@gmail.com
Telefoonnummer: 06-10158626