Huis op het Spui

In verband met de huidige pandemie van het Corona virus (COVID-19) worden in elk geval de komende evenementen afgelast of uitgesteld tot nader order. Houd deze website in de gaten of neem contact op met ons.

(Thuis in quarantaine) Iconen schilderen?

Onderzoek alles en bewaar het goede is ons motto. Dat doen we ook elke week in het Huis op het Spui als wij icoon schilderen. Maar nu kan dat even niet in Handboogstraat 4. Wel hebben we daar pigmenten liggen die we gebruiken bij het schilderen. Pigmenten zijn kleurstoffen die uit natuurlijke materialen worden gehaald zoals aarde en planten. Door deze pigmenten met eigeel te mengen krijg je een prachtig schildermedium. Voor iedereen die dat thuis wil proberen stellen wij onze pigmenten beschikbaar. Laat weten welke kleuren je wil gebruiken via th.breukel@upcmail.nl en tegen portokosten sturen we ze op!. Na de Corona stellen wij uw werk ten toon.

Met zorgelijke groet, Thom

Huis op het Spui: centrum voor spiritualiteit en levensvragen

Mensen van alle tijden en culturen hebben gezocht naar antwoorden op vragen als: waar komen wij vandaan, heeft ons leven zin, hoe kunnen we goed en gelukkig met elkaar leven, heb ik een bestemming, houdt bij de dood alles op? Levensvragen en zingevingsvragen horen bij ons bestaan. Deze vragen komen vooral in ons op tijdens perioden van crisis en verandering: bij de blijde geboorte van een kind, bij het aangaan van een levensverbintenis, op het moment dat we iemand van wie we houden aan de dood verliezen, wanneer we na een echtscheiding een nieuw bestaan moeten opbouwen. We kunnen in een midlife crisis geraken, waarin we stuiten op grenzen en eindigheid.

 

Doel van het Huis op het Spui

Het Huis op het Spui bestaat al bijna veertig jaar en is opgezet vanuit de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam als dienstverlening aan de eigen kerkelijke gemeente en de stad, omdat de Evangelisch-Lutherse Gemeente het ook tot haar taak rekent mensen, kerkelijk of onkerkelijk, in hun vragen en problemen te helpen en te begeleiden. De gelegenheid om in vertrouwen uw vragen te stellen of uw hart te luchten kan immers wonderen doen. U kunt in het Huis op het Spui terecht voor een persoonlijk gesprek als er levensvragen of problemen spelen. Daarnaast biedt het Huis op het Spui ieder jaar een aantal activiteiten aan op het gebied van spiritualiteit, zoals meditatiebijeenkomsten, poezie- of filmavonden, het ikonenatelier, de Avond voor Alle Zielen e.a. Want meer dan ooit zijn we op zoek naar de dieptelagen en zingeving van ons bestaan. U kunt ook terecht voor geestelijke begeleiding bij het Huis op het Spui, daarover leest u op deze pagina.

 

Activiteiten in 2020

Mediteren, iets voor jou?

Mediteren, iets voor jou?

 

In Amsterdam biedt de Wereld Gemeenschap voor Christelijke Meditatie-Nederland (WCCM-NL) op twee verschillende plaatsen een korte cursus aan. De WCCM is een internationale ‘meditatie-familie’ die als een open klooster gezien kan worden. Deze gemeenschap komt voort uit het onderricht van de Benedictijner monnik Main (1926-1982), dat zelf weer linken heeft met de traditie van de Woestijnvaders en moeders uit de eerst eeuwen. De WCCM is door de jaren heen uitgegroeid tot een netwerk van (vaak kleine) groepen mensen die samen mediteren. De vorm  is stille meditatie. 

“Ik heb nooit geweten dat je je zó verbonden kunt voelen met een groep mensen waar geen woord gewisseld wordt” is nogal eens de eerste reactie van deelnemers. “De stilte opende een ruimte in mijn hoofd en hart, die ik niet kende” – “wat is het een verademing om deze tijd in stilte te kunnen delen”. 

Deze vorm van mediteren is geworteld in de Christelijke traditie. De beste manier deze praktijk te leren kennen is eraan deel te nemen. Er zijn geen voorwaarden aan het deelnemen en het is niet van belang of je gelovig bent. Ieder is welkom. 

Als er na de cursus voldoende belangstelling is om door te gaan met wekelijks samen mediteren, dan staan beide plekken daarvoor open. Voor verdere  algemene  informatie zie  www.WCCM.nl 

Opgeven graag op wccmnl@gmail.com, o.v.v. de dag waarop je wilt deelnemen. 

De meditatie wordt gegeven op twee plaatsen in Amsterdam, mocht je een keer niet op dinsdag kunnen, dan is het mogelijk te wisselen binnen dezelfde week  naar donderdag op de andere locatie (en omgekeerd: van donderdag naar dinsdag, binnen dezelfde week)

Op dinsdag 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 
Huis op het Spui, Handboogstraat 4 van 19.30 - 21.00 uur
begeleiding: Sicco Claus, WCCM Nederland     
deelname  € 5,00 per avond                                           

op donderdag 12 maart, 19 maart, 26 maart  en 2 april
Oud Katholieke Parochie, Ruysdaelstraat 39, van 19.30 – 21.00 uur
begeleiding José van Sante, WCCM Nederland
deelname € 5,00 per avond

Mediteren op maandag

 

 

Druk, druk, druk.

Ons postmoderne leven wordt door velen ervaren als gestrest, gejaagd, overvol en versnipperd. Vaak worden we geleefd door onze agenda en bezigheden, door de overvloed aan informatie, door internet en e-mail. In alle drukte lopen we soms aan onszelf en aan de essentie van het leven voorbij. Velen voelen een verlangen naar rust, naar stilte, naar eenvoud en bezinning, maar komen daar in hun dagelijks leven moeilijk aan toe. Het Huis op het Spui biedt de mogelijkheid om met anderen aan stilte en innerlijke vrede toe te komen.

Mediteren is niet altijd gemakkelijk. De weg naar binnen kan confronterend zijn. Daarom is het goed te weten dat er begeleiding is. En de ervaring leert dat samen mediteren gemakkelijker is dan in je eentje en dat het grote onderlinge verbondenheid creëert.

Wat is meditatie?

Meditatie is een prachtige  en krachtige manier om te onthaasten en tot rust te komen. Meditatie beoogt je weer bij je diepste zelf en bij de Bron van ons  bestaan terug te brengen. Meditatie brengt je weer in verbinding met je hart en je verlangen, met het bestaan en met de wereld om je heen. Dat gebeurt bijv. door stilte, door aandacht, door te focussen op de ademhaling.

In dit meditatie-uur op de maandagmorgen zullen verschillende vormen van meditatie beoefend worden. Daarbij putten we uit de christelijke traditie, maar ook uit andere spirituele tradities. We zullen werken met geleide meditatie, beeldmeditatie, meditatie op teksten en op muziek. Vast onderdeel van elke bijeenkomst is het gezamenlijk in stilte 20 minuten mediteren. Ook is er gelegenheid om de ervaringen die we opgedaan hebben in onze meditatie te delen bij de koffie na de bijeenkomst.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom bij Mediteren op maandag. De groep is voor mensen die zich als gelovig en als niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers en nieuwe spirituelen. Je kunt gewoon binnenlopen. Ervaring met meditatie is niet vereist. Gemakkelijk zittende kleding is prettig, zeker als je op een meditatiekussen of bankje wilt zitten, maar op een stoel kan je ook mediteren.

O.l.v.           Ds. Marieke Brouwer en Antoinette van Gurp
Data:           Iedere maandagmorgen, behalve op feestdagen en in vakantieperioden
Tijd:            10.30 - 12.30 uur. De zaal is een kwartier voor aanvang geopend (kom op tijd!)

Aansluitend is er voor wie wil koffie/thee en napraten.

Plaats:       Handboogstraat 4 1012 XM Amsterdam
Kosten:     € 5 per ochtend
 

Aanmelding is niet vereist.

Mediteren met mystieke teksten

In 2019 gaan we verder met het mediteren met mystieke teksten. Door de eeuwen heen zijn er door mystici mystieke teksten geschreven, teksten waarin zij hun diep ingrijpende en transformerend ervaringen met het goddelijke probeerden te verwoorden. Dat is altijd een paradoxaal streven geweest, want mystiekeervaringen laten zich nauwelijks in woorden uitdrukken.

 

Gregorius van Nazianze zegt:
‘O Gij, alles voorbij,
Hoe anders U te noemen?
Hoe kunnen woorden U prijzen
Gij die door geen woord te zeggen zijt.

We lezen teksten van mystici door de tijden heen en uit meerdere mystieke tradities: Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Thomas Merton, Rumi (soefisme) Martin Buber ( joodse mystiek), Willigis Jaeger (Zen traditie), Dag Hammarskjold , Etty Hillesum en anderen. Het samen lezen van oude en moderne mystieke teksten brengt ons dichter bij de bron van al het verlangen, bij het Mysterie, bij God. 

We lezen de teksten volgens de methode van de Lectio Divina. Dat is een meditatieve manier van het lezen van teksten waarop we ons de tekst op diverse manieren eigen maken.

We gaan samen met de teksten ‘in gesprek’, o.a. door meditatie, door tekenen, het zelf schrijven en verwoorden van de teksten. We werken met een vaste groep. De gesprekken die ontstaan n.a.v. de meditaties zijn vaak heel persoonlijk en een vaste groep is hierbij belangrijk. 

De bijeenkomsten op de dinsdag worden geleid door Antoinette van Gurp en die op de donderdag door Antoinette van Gurp en Marieke Brouwer. De teksten zijn op beide middagen hetzelfde.

Data

Dinsdagen: 30 januari, 27 februari, 26 maart, 23 mei, 7 mei, 11 juni

Donderdagen: 14 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 16 juni
 

Tijd:                          14.30 - 17.30 uur
Plaats:                      Handboogstraat 4 1012 XM Amsterdam
Kosten:                     € 30

Opgeven via: huisophetspui@luthersamsterdam.nl

Open ikonenatelier

In Oost-Europese landen is het heel gewoon om ikonen te schilderen, iedereen doet het. Vaak een portret van de heilige naar wie men genoemd is. Altijd op een houten plank die speciaal met krijt en beenderlijm is geprepareerd. De tekening voor een ikoon wordt van generatie op generatie doorgegeven. Je hoeft geen tekentalent te hebben om een ikoon te schilderen. Eigeel en natuurlijke pigmenten worden gebruikt om de plank te beschilderden. Ikonen koop je niet maar maak je zelf. Het schilderen van ikonen is geen kunst, ook geen hobby, het is een vorm van aandachtig leven, het is gebed!

In het atelier zijn geprepareerde planken (beperkt) op maat te koop. Voorbeeldtekeningen kunnen worden geleend, al het andere materiaal is aanwezig.

Om dit mogelijk te maken wordt voor materiaal, koffie en thee tien euro per dag gevraagd.

O.l.v.           Thom Breukel
Data:           Iedere dinsdagochtend
Tijd:            10.00 – 15.00 uur
Plaats:        Handboogstraat 4 1012 XM (Tisselterras)
Kosten:       € 10 per dag (alleen contant te betalen)
 

Opgeven via: h.breukel@upcmail.nl of 020-6762685.

Meditation