BAS

Amsterdam Stad

Locaties

Locaties waarin het brandpunt Amsterdam Stad in is vertegenwoordigd:

Oude Lutherse Kerk, onze hoofdlocatie waar elke zondag om 10.30 kerkdiensten worden gehouden. 
Maarten Luther Kerk, onze ankerplaats voor kerkelijke, sociale en spirituele activiteiten in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid.
Ronde Lutherse Kerk, onz ankerplaats voor orgelconcerten aan de Singel.
De Lutherhof, onze ankerplaats voor beschermd wonen in Amsterdam Oud-West.
De Augustanahof, onze ankerplaats voor beschermd wonen in Amsterdam West.
Het van Brants Rushofje, onze ankerplaats voor Lutherse studenten om te wonen.
Het Luthermuseum aan de Nieuwe Keizersgracht, onze ankerplaats voor ons cultureel erfgoed en concerten.
Diaconaal centrum 'de Zwaan'. Het coördinatie centrum van de diaconie in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid
Een aantal van deze locaties vallen onder het beheer van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Op haar website kunt u meer informatie vinden.

Adressen

Oude Lutherse Kerk (OLK)
Singel 411/hoek Spui, 1012 WX Amsterdam

Maarten Luther Kerk (MLK)
Adres: Dintelstraat 134/ ingang Uiterwaardenstraat 279, 1079 BD Amsterdam

Kerkelijk Service Bureau
Adres: Handboogstraat 6, 1012 XM Amsterdam.
E-mail: algemenezaken@luthersamsterdam.nl
Telefoon: 020-6231572
Voor al uw vragen omtrent financiële en administratieve zaken (lidmaatschap, donatiemogelijkheden, etc.) en verhuur.

Diaconaal centrum In de Zwaan
Bezoekadres: Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam
E-mail: info@diaconie.com
Telefoon: 020-4044708

Huis op het Spui
Bezoekadres: Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam
E-mail: huisophetspui@luthersamsterdam.nl

Luther Museum Amsterdam
Bezoekadres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam
E-mail: info@luthermuseum.nl
Telefoon: 020-2142112

Predikanten

In brandpunt Amsterdam Stad zijn momenteel drie predikanten vertegenwoordigd:

Andreas Wöhle, standplaats Oude Lutherse Kerk
André van der Stoel, standplaats Oude Lutherse Kerk (focus op: Maarten Luther Kerk, Jeugd en Hofjes)

Als emiritus predikant is ook Ds. Harry Donga betrokken bij een aantal kerkdiensten in de Oude Lutherse Kerk.

Brandpuntraad

Op bovenstaande foto staan de leden die de Brandpuntraad vormen, dit is een combinatie van ambtsdragers (ouderlingen en diakenen die ook zitting hebben in de kerkenraad) en leden en geïnteresseerden van de kerk.

Beleidsplan 2018-2022

Brandpunt Amsterdam Stad (BAS) wil het evangelie verkondigen in een seculiere stad. Deze context daagt ons uit om nieuwe vormen van kerk-zijn en kerkelijke presentie te ontwikkelen, inspelend op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

Het unieke van Brandpunt Stad is het feit dat zij primair een citykerk is, d.w.z. geen kerk die is ingebed in een buurt, maar in het centrum van de stad, waar mensen vanuit de hele stad en de regio naar toe komen. Naast de citykerk-functie van de OLK hebben wij twee ankerplaatsen in de stadsdelen West (Augustanahof) en Zuid (Maarten Lutherkerk), die zijn bedoeld om ook in de wijken diaconaal, pastoraal en missionair zichtbaar te blijven. Andere plekken in de stad zijn de Lutherhof , de Wittenberg en Noord. Wij werken op die plaatsen nauw samen met de Diaconie en met buurtorganisaties.

De diensten en activiteiten zijn zowel gericht op eigen lutheranen, als ook op zinzoekers uit de stad en regio. Een voorbeeld hiervan: al decennia geleden werd door de ELGA het Pastoraal Centrum opgericht, nu het Huis op het Spui, dat een brug moest slaan tussen de lutheranen en de rand- en buiten kerkelijken en de nieuwe spirituelen*.

Onze gemeente heeft enkele duidelijke, unieke kenmerken:
1. Zij is geworteld in de lutherse traditie en heeft een grote openheid naar de samenleving en stad, kunst en cultuur (voorbeelden: concerten, lutherse missen, een avond voor alle zielen, activiteiten in het kader van LHBTQI+ onderwerpen, vluchtelingencrisis e.a.). Het motto “onderzoek alles en bewaar het goede’ is bij uitstek op haar van toepassing.
2. Zij wordt gekenmerkt door een open en gastvrije sfeer. Wij zijn ondogmatisch en er is ruimte voor diverse vormen van geloofsbeleving.
3. Slechts een deel van de kerkgangers is luthers, het merendeel is oorspronkelijk afkomstig van andere denominaties of zijn buitenkerkelijken en nieuwe spirituelen. * nieuwe spirituelen zoeken spirituele wijsheid in zichzelf en menen dat alle religies uit dezelfde eeuwige bron afkomstig zijn. Veel nieuwe spirituelen zijn bezig met alternatieve geneeswijzen, healing en met spirituele praktijken als meditatie en yoga. Zij zijn/voelen zich niet verbonden aan een religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke instelling of groepering.
4. Zij is laagdrempelig in die zin dat mensen gemakkelijk binnenlopen (ook mede dankzij zaterdagmiddagopeningen en concerten) en nieuwe bezoekers worden gastvrij en belangstellend ontvangen. Men kan gemakkelijk aansluiting vinden en bij de gemeente gaan horen als men dat wil.
5. Zij werkt in de Heilige Vierhoek (H4H) samen met buurtkerken van andere kerkgenootschappen: de Krijtberg (R.K), de Doopsgezinde kerk en de English Reformed Church (Begijnhof)en participeert actief in de Raad van Kerken in Amsterdam.
6. Onze gemeente weet zich deel van een groter geheel: de lutherse wereldkerk en wereldfederatie, de wereldwijde lutherse familie. Daarmee ten dele samenhangend.
7. Er zijn nogal wat kerkgangers die oorspronkelijk een andere nationaliteit hebben Surinaams, Duits, Amerikaans, Tsjechisch, Egyptisch etc.
8. De Oude Lutherse Kerk is de “hoofdkerk’ van Luthers Nederland.