OLK in de sneeuw2

Contact

De predikanten

Het predikantenteam van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De predikanten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Van links naar rechts: ds. Sietse van Kammen (Haarlem), ds. Marieke Brouwer (met emeritaat sinds 2022), ds. Willemijn Jonkers (Amsterdam Zuidoost met ziekteverlof), ds. André van der Stoel (Amsterdam-Stad), ds. Andreas Wöhle (Amsterdam-Stad).

 

Brandpunt Amsterdam-Stad

Ds. Andreas Wöhle
E-mailadres: a.woehle@luthersamsterdam.nl
Telefoonnummer: 06-20195027

Ds. André van der Stoel
E-mailadres: andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl

Brandpunt Haarlem

Ds. Sietse van Kammen
E-mailadres: vankammen@luthersekerkhaarlem.nl

Brandpunt Amsterdam-Zuidoost

Ds. Willemijn Jonkers
E-mailadres: willemijnjonkers@luthersamsterdam.nl

Dhr. Gerrit Riemer (interim predikant, geestelijk verzorger)

Huisgemeente Alkmaar

Ds. Sietse van Kammen
E-mailadres: vankammen@luthersekerkhaarlem.nl

 

Locaties

Brandpunt Amsterdam-Stad

Oude Lutherse Kerk (OLK)
Bezoekadres: Singel 411/hoek Spui, 1012 WX Amsterdam

Maarten Luther Kerk (MLK)
Bezoekadres: Dintelstraat 134, 1079 BD Amsterdam

Brandpunt Haarlem

Lutherse Kerk Haarlem
Bezoekadres: Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem

Brandpunt Amsterdam Zuid-Oost

De Nieuwe Stad (DNS)
Bezoekadres: Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam

Huisgemeente Alkmaar

Lutherse Kerk Alkmaar

Bezoekadres: Oude Gracht 185-187, 1811 CD Alkmaar

Algemeen

Kerkelijk Service Bureau
E-mailadres: algemenezaken@luthersamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6231572 Postadres: Handboogstraat 6, 1012 XM Amsterdam
Voor al uw vragen omtrent financiële en administratieve zaken (lidmaatschap, donatiemogelijkheden, e.d.) en verhuur.

Diaconaal centrum In de Zwaan
Bezoekadres: Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam
E-mailadres: info@diaconie.com
Telefoonnummer: 020-4044708

Luther Museum Amsterdam
Bezoekadres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam
E-mailadres: info@luthermuseum.nl
Telefoon: 020-2142112

 

Vertrouwenspersonen

Voor meer informatie over de vertrouwenspersonen en de gedragscode van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam klik hier.

Hannie Kraan (extern vertrouwenspersoon)


E-mailadres: hanniekraan@kracoconsult.com
Telefoonnummer: 06-38909170

Dhr Harald Heida (tweede vertrouwenspersoon)

E-mailadres: haraldheida@outlook.com
Telefoonnummer: 06-41561519 


Vertrouwenspersoon en contactpersonen/aandacht functionarissen brandpunten en huisgemeente Alkmaar

De Evangelisch-Lutherse GemeenteAmsterdam wil een Veilige Kerk zijn. Om die reden zijn er twee vertrouwenspersonen die benaderd kunnen worden als iemand in de gemeente zich op de een of andere manier niet veilig voelt en daar wat mee wil. De gegevens van de vertrouwenspersonen staan op de website en in het gemeenteblad. Omdat de vertrouwenspersonen wat verder van de dagelijkse praktijk afstaan is het zinvol dat er per locatie een contactpersoon/aandacht functionaris wordt aangesteld die alert is op signalen van onveiligheid, aanspreekpunt is en laagdrempelig in gesprek kan gaan met de gemeenteleden/bezoekers/kerkbezoekers/ vrijwilligers, medewerkers enz. 

Een onveilige plek kan voorkomen wanneer iemand zich niet gehoord voelt, geïntimideerd voelt, de mond gesnoerd lijkt te worden, het idee bestaat niets te mogen zeggen, men denkt genegeerd te worden, men zich gekwetst voelt door grapjes, toon, woorden of gebaren enzovoorts.

Van belang is dat de persoon in kwestie zich gehoord voelt en serieus genomen wordt. De vertrouwenspersoon zoekt nooit naar de waarheid, maar neemt de gevoelens per definitie serieus. Te allen tijde is het aan de persoon die de vertrouwenspersoon benadert om aan te geven wat hij/zij zelf wil. Hiervoor wordt via een escalatieladder door de vertrouwenspersonen altijd gekeken naar voor- en nadelen van te nemen stappen.

Er zijn nu ook 4 contactpersonen Veilige Kerk. Taak van de contactpersoon is vooral het alert zijn op mogelijke onveilige situaties in het brandpunt c.q. de huisgemeente, het bespreekbaar en bekend maken dat de contactpersoon een luisterend oor heeft. De contactpersoon zal proberen op daartoe geschikte momenten het bestaan van de contactpersonen en vertrouwenspersonen onder de aandacht te brengen.

De contactpersoon kan altijd een beroep doen op de vertrouwenspersoon om te ‘sparren’ als er twijfel bestaat over te nemen stappen. Vertrouwelijkheid is een groot goed en wordt altijd gehandhaafd.

Rol van de contactpersoon is dus vooral het bespreekbaar maken van mogelijk ongenoegen, goed luisteren, serieus nemen en eventueel doorverwijzen.

In de Kerkenraad van 27 september 2023 is verder besloten een externe klachtencommissie in te stellen wanneer gesprekken met contactpersonen of vertrouwenspersoon niet leiden tot een veiliger plek.

Contactpersonen 

ELG Stad              vacant

ELG Haarlem       Christiannezeldenrust@luthersamsterdam.nl

ELG Zuidoost      marnibouterse@luthersamsterdam.nl

ELG Alkmaar       fokjevanroekel@luthersamsterdam.nl

                            

Het Kerkelijk Servicebureau

Neem bij administratieve en financiële vragen contact op met het Kerkelijk Service Bureau. Bijvoorbeeld over ledenadministratie, of verhuur- en schenkingsmogelijkheden. Het Kerkelijk Service Bureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam op financieel, administratief en beheersmatig terrein.

E-mailadres: algemenezaken@luthersamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6231572

Post- en bezoekadres: Handboogstraat 6, 1012 XM Amsterdam