MLK(2)

De Evangelisch-Lutherse Gemeente op afstand

Wanneer u de viering van de eredienst op zondag vanuit de Oude Lutherse Kerk op het Spui thuis wilt bijwonen kunt u de livestream bekijken op YouTube. Lukt het afspelen niet? Klik dan hier voor hulp.

Ook in deze bijzondere tijd is uw gift hard nodig! U kunt gemakkelijk doneren aan de gemeente via deze link, of via de onderstaande QR-codes. U kunt ook een gift overmaken naar NL45ABNA0543629945 t.n.v. College van Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

ELGA Tikkie

QR OLK

 

 

Wereldwijde gebedsoproep vanuit de Lutherse Wereldfederatie (14 mei 2020)

 

In deze van COVID-19 getekende tijd is het goed om te weten dat wij niet alleen zijn,als enkeling en als Lutherse en Protestantse gemeenschap hier in Nederland. Wij zijn leden van die wereldwijde familie van de Lutherse Wereldfederatie, van Azië en Afrika tot Europa en van Groenland tot Vuurland. In alle delen van deze wereld worden onze gemeenschappen en maatschappijen getroffen door het Corona virus. Als Lutherse wereldfamilie sluiten wij ons aan bij de oproep van Paus Franciscus en de groot-imam van de Al-Azhar-Moskee...Een oproep tot gebed voor het welzijn van heel de mensheid op 14 mei.

“Laat dit een dag zijn van gebed en vasten en werken van barmhartigheid... niet in grootscheepse bijeenkomsten, maar als persoonlijk gebed...”

Laat dit een dag zijn – zo Martin Junge, secretaris generaal van de LWF...“Laat dit een dag zijn van gebed en vasten en werken van barmhartigheid... niet in grootscheepse bijeenkomsten, maar als persoonlijk gebed...”En zo klinkt het gebed vandaag in miljoenen harten en in talloze talen in heel de wereld, waarin ik jullie vandaag wil voorgaan, en uitnodigen hiervoor zelf een moment van rust en gebed te vinden.

Heer God, die ons heel geschapen heeft en heel maakt,ontferm u over heel de menselijke familie in deze wereld,opgejaagd en belast door ziekte en angst.Hoor ons gebed, Heer...

Sta ons bij, terwijl het coronavirus zich wereldwijd blijft uitbreiden.Heel de zieken, steun hun families en vrienden en bescherm hen voor besmetting.Hoor ons gebed, Heer...

Schenk ons uw Geest van liefde en verantwoordelijkheid, opdat wij SAMEN het coronavirus bestrijden en uitbannen. Hoor ons gebed, Heer...

Maak ons waakzaam, oplettend en proactief bij de uitbanning van ALLE ziekten: malaria, dengue, HIV en AIDS en alle andere ziektes die leed veroorzaken en vaak de dood betekenen voor veel mensen. Hoor ons gebed, Heer...

Heel ons van onze navelstaarderij en ongeïnteresseerdheid, die zich enkel dan uit hun rust laat brengen, wanneer het virus ons zelf persoonlijk bedreigt.

Open wegen voorbij de kleinzieligheid en angst die ons maar al te gemakkelijk onze naaste doen ignoreren. Hoor ons gebed, Heer...

Steun en bemoedig hen die in de verzorging en verpleging werken: verzorgende, begeleiders, artsen, en allen die zich voor de behoeften van zieken en voor hun families inzetten. Hoor ons gebed, Heer...

Inspireer allen die zich wijden aan de ontwikkeling van een vaccin. Geef hen inzicht en hoop. Hoor ons gebed, Heer...

Steun alle werkende en ondernemers wier levensonderhoud wordt bedreigd door de sluitingen, quarantaine en gesloten grenzen en door andere beperkingen. Bescherm en bewaar allen die moeten reizen. Hoor ons gebed, Heer...

Leid en begeleid de politiek verantwoordelijken van alle natiën, dat zij de waarheid zeggen, de verspreiding van fake news tegen gaan en rechtvaardig handelen, opdat alle mensen genezing ervaren. Hoor ons gebed, Heer...

Maak heel en genees onze wereld, onze lichamen, versterk onze harten en onze geest en geef ons vrede en hoop, te midden van alle onrust en rumoer. Hoor ons gebed, Heer...

Houd ons allen vast in uw tedere omhelzing, degene die gestorven zijn en degene die vandaag zullen sterven. Troost hun liefsten in de wanhoop. Hoor ons gebed, Heer...

Gedenk in uw liefde alle zusters en broeders, de hele mensheid en de ganse schepping. AMEN

Dr. Andreas Wöhle


Het orgel in de Oude Lutherse Kerk

Wellicht heeft u al gemerkt dat de bekende orgelmuziek tijdens de video kerkdiensten ontbreekt. Op dit moment wordt het orgel gerestaureerd om in de toekomst weer prachtige orgelmuziek te kunnen laten klinken in de Oude Lutherse Kerk. Christiaan de Vries, organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vertelt over de restauratiewerkzaamheden aan het orgel in de Oude Lutherse Kerk. Dankzij uw steun kunnen wij het orgel behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun. U kunt gemakkelijk doneren via deze betaallink die bedoeld is voor orgelrestauratie OLK: https://tikkie.me/pay/Lutherseker/52w... U kunt ook doneren door de QR-code te scannen die aan het einde van de video in beeld is, of door een gift over te maken naar NL45ABNA0543629945 t.n.v. College van Kerkrentmeesters ELG Amsterdam o.v.v. 'gift orgelrestauratie OLK'. 

Christiaan de Vries, organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vertelt over de restauratiewerkzaamheden aan het orgel in de Oude Lutherse Kerk op onderstaande video.


 

Hoop, Inspiratie en Verbinding

Het zijn bijzondere tijden: het is de veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op Pasen. Daarnaast is het een tijd waarin het hele dagelijks leven ontregeld is vanwege het Coronavirus. Als gevolg hiervan kunnen we elkaar minder fysiek ontmoeten. Door middel van deze afspeellijst willen wij deze dagen hoop, inspiratie en verbinding bieden. Wil je ook een filmpje opnemen om anderen te groeten en inspireren? Stuur dan een email aan andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl. Scroll verder op deze pagina om de vorige videos te bekijken. Deze zijn ook zichtbaar op ons YouTube kanaal (klik hier)

 


 

Hoop, Inspiratie en Verbinding (20)


Hoop, Inspiratie en Verbinding (19)


Hoop, Inspiratie en Verbinding (18)


Hoop, Inspiratie en Verbinding (17)


Duitse Paasgroet

Vanuit de Noordduitse Evangelisch-Lutherse Kerk (Nordkirche) wordt onderstaande paasboodschap gedeeld. Notabene met medewerker van een van onze predikanten. 


Achter de schermen

Al enige tijd worden de diensten vanuit de Oude Lutherse Kerk via de video verzorgd. Andere activiteiten in het Luthers Amsterdamse zijn helaas afgelast of uitgesteld. Vanuit Brandpunt Amsterdam Stad (dit is de locatie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam rond de Oude Lutherse Kerk) wordt er hard gewerkt om te zorgen dat iedereen in contact blijft en dat de video-diensten worden verzorgd. Daarvoor willen we onze vrijwilligers bedanken die zowel op als achter het scherm meewerken. De lectoren, technici, website-beheerder, deelnemers aan de belgroep en alle anderen.

 

BAS vergaderingen

 

De vergaderingen van de Brandpuntraad Amsterdam vinden momenteel niet plaats in de reguliere vergaderzaal maar online. Zo wordt er nog steeds besloten hoe we vanuit Amsterdam Stad actief kerk blijven (op afstand) en blijft ook de brandpuntraad met elkaar in contact.

 

Streaming

 

De video kerkdiensten worden georganiseerd met een minimaal team van vrijwilligers. Naast de predikant zijn er musici aanwezig, een lector, een zanger en een technicus. Achter de schermen zijn nog veel meer mensen actief, niet te vergeten de website beheerder en andere vrijwilligers van de Lutherse Kerk die meehelpen bij het functioneren van kerkdiensten op afstand.


Hoop, Inspiratie en Verbinding

Vandaag, 9 april 2020, is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van Dietrich Bonhoeffer. In de afgelopen week was er vanuit de landelijke dagbladen aandacht voor het leven en de theologie van Dietrich Bonhoeffer. Daar willen we vandaag ook bij stilstaan.


Lukt het bekijken van het document niet? Klik hier om het te openen.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (16)

Diaken Co Engberts deelt met ons hoe hij de afgelopen weken heeft beleefd. Ook blikt hij vanuit de tekst van een lied vooruit op het komende Paasfeest.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (15)

Harry Donga, emeritus predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam toont een Passiekruis waarin allerlei symbolen zijn verwerkt die iets uitdrukken over de lijdensweg van Christus.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (14)

Vanuit de Oude Lutherse Kerk zingt Lieke Hoogland samen met kwartet Twinkeling een lied dat haar inspireert.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (13)

Marieke Brouwer, predikant van de Evangelisch-lutherse Gemeente Amsterdam, deelt met ons een tekst van Søren Kierkegaard over dankbaarheid, juist als het leven moeilijk is. 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (12)

Bianca Groen-Gallant, voorzitter van de Evangelisch-Lutherse Diaconie in Amsterdam, deelt met ons hoe het lijdensverhaal van Jezus haar inspireert om zich in te zetten voor anderen. Bent u benieuwd naar de vorige video's uit deze serie?


Hoop, Inspiratie en Verbinding (11)

Ds. Andreas Wöhle denkt met ons na over de betekenis van deze corona-crisis. Willen wij werkelijk weer terug naar het leven dat we eerder leefden, of zou het mooi zijn om in deze periode ook van dat leven genezen te worden?


Hoop, Inspiratie en Verbinding (10)

Carel van den Berg laat ons vandaag stil staan bij een icoon van Simeon de kinddrager. Dit is een icoon die aan ons juist in moeilijke tijden zowel een belofte als een opdracht meegeeft.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (9)

Aan de vooravond van de 5e zondag in de veertigdagentijd, zondag Judica, deelt Alan Swanson met ons een gedicht van Jacobus Revius. Dit gedicht geeft hem hoop in het oordeel van God.


Luther over de pest

"Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken (1), de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt."

Ob man vor dem sterben fliehen möge. 1527 (Drucke), vgl. WA 23, S. 365 ff
(1) Uitroken van huizen waarin iemand overleden was, waarbij ook kleding en huisraad en beddengoed werden verbrand.

Met dank aan Hugo C. van Woerden sr. Wilt u deze citaten wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan, bij voorkeur via e-mail: info@maartenluther-citaten.nl of via de homepage van www.maartenluther.com. Er zijn geen kosten aan verbonden om ze wekelijks te ontvangen.

 

Pest in Amsterdam (Stadsarchief)

Gravure Pest in Amsterdam. Bron: Stadsarchief Amsterdam


Hoop, Inspiratie en Verbinding (8)

(26 maart 2020) De vleugel van Pianiste Keiko Shichijo staat in de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt. Zij speelt voor ons in 1 minuut een stuk waarin het gevoel van deze dagen mooi wordt uitgedrukt: lentevreugde en zware klanken.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (7)

(25 maart 2020) Harry Donga, emeritus predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vertelt vandaag iets over de historie van de Oude Lutherse Kerk. Hierin spreekt hij ook de wens uit dat wij elkaar hier spoedig weer mogen ontmoeten. Zondag gaat hij voor in de viering die vanuit de Oude Lutherse op dit kanaal wordt uitgezonden.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (6)

(24 maart 2020) Andreas Wöhle, predikant van de Lutherse Gemeente Amsterdam, brandpunt Stad, neemt ons vandaag mee in de spiritualiteit van het handen wassen.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (5)

Vandaag 23 maart, laten diaconaal werker Elianne Schulz en pastor Rafik Osman zien hoe ze deze dagen de soup kitchen van De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost vormgeven. Als de mensen niet naar de soep kunnen komen, brengen ze de soep naar 57 mensen. Ook Jolanda uit onze lutherse gemeenschap deelt waarom zij dit project belangrijk vindt. Kijk hier voor de eerdere video's uit deze reeks.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (4)

Vandaag een filmpje vanuit het Luther Museum Amsterdam. Sabine Tol toont ons een bijzonder stuk uit de collectie: het avondmaalsstel van de Lutherse Gemeente in Monnickendam. Kijk hier voor de eerdere video's uit deze reeks.

<

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (3)

Barbara Heckel, interim-voorganger van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Amsterdam Zuidoost, bidt met ons een gebed van Dietrich Bonhoeffer dat hij schreef in de donkere tijd van de Tweede Wereldoorlog.


Hoop, Inspiratie en Verbinding (2)

19 maart 2020. Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Evangelisch-Lutherse Diaconie in Amsterdam, vertelt vandaag op welke manier de diaconie mensen nabij wil zijn in deze ingewikkelde dagen. 

Op onze kerkplekken rond de Oude Lutherse Kerk, De Nieuwe Stad en Haarlem en rond onze hofjes kennen we elkaar en letten we op elkaar. Daar wordt ook gekeken wie er tussen wal en schip dreigen te vallen. Neemt u als u hulp of steun nodig heeft in eerste instantie contact op met uw pastores, ouderling, diaken of diaconale contactpersoon. Diakenen en andere vrijwilligers adviseren we nu om niet actief op huisbezoek te gaan, maar op een andere manier contact op te nemen, bijvoorbeeld d.m.v. de telefoon, e-mail of een kaartje. Voor informatie hierover zie de website van onze diaconie.

 


Hoop, Inspiratie en Verbinding (1)

Op 18 maart 2020 deelde ds. Marieke Brouwer van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam een tekst van Luther die haar inspireert in deze dagen. De tekst treft u hieronder onder 'Een wekelijks citaat van Luther'.