De Maarten Luther Kerk in 2019

Van harte welkom

Welkom bij de lutherse gemeenschap in Amsterdam en omgeving.

Leven en geloven vanuit de lutherse traditie en spiritualiteit betekent voor ons dat wij waarderen dat ieder mens uniek is en dat ook de manier waarop iedereen gelooft en leeft uniek is. Het gedeelde centrum van onze spiritualiteit is Jezus Christus. Zijn woorden en daden inspireren ons iedere dag opnieuw in onze zoektocht naar een goed en zinvol leven. Op deze website kun je ontdekken hoe wij dat in de lutherse geloofsgemeenschap vormgeven.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

 

Lilian Jangali, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad

Lilian Jangali (diaken, Brandpunt Amsterdam-Stad) is sinds 2021 betrokken als lid en voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Zij is daarnaast voorzitter van het gemeentelijk diaken overleg en lid van het bestuur van de Maarten Luther Kerk. Ook is zij betrokken bij de Werkgroep Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden.

"Omdat ik onze gemeente een warm hart toedraag en graag meewerk en meedenk aan hoe wij een transparante en actieve gemeente kunnen zijn en blijven doe ik dit werk met veel plezier. Voor mij is open communicatie de sleutel om een gemeente te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Ik hoop op mijn manier hier een steentje aan te kunnen bijdragen."

Ds. André van der Stoel, algemeen secretaris

Ds. André van der Stoel (predikant) is 31 jaar.

"Ik mag het komende jaar als predikant deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. Het afgelopen jaar heeft mij geleerd dat het belangrijk is om vergaderingen van de kerkenraad mogelijk te maken, wat de omstandigheden ook zijn. Zo blijven we als brandpunten en besturen met elkaar overleggen om de goede besluiten te kunnen nemen die breed gedragen worden in onze gemeenschap. Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor het nieuwe beleidspan van onze gemeente. Om samen gesprekken te voeren over de vraag hoe wij de komende jaren onze roeping, het evangelie van Jezus Christus te leven in woorden en daden, in Amsterdam en Haarlem gestalte kunnen geven." 

Joren Reichel, algemeen lid

Joren Reichel (ouderling, Brandpunt Amsterdam Stad) is sinds 2024 lid van het Dagelijks Bestuur. Daarvoor was hij voorzitter van de Brandpuntraad Amsterdam-Stad. Hij is tevens lid van de Evangelisch-Lutherse Synode en afgevaardigd naar de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Daarnaast is hij betrokken bij de Lutherse Wereldfederatie en bestuurslid van het Luther Museum Amsterdam.

Casper van Boltaringen

Casper van Boltaringen (diaken, Brandpunt Haarlem), is algemeen lid van het Dagelijks Bestuur. Hij is daarnaast lid van de Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode als voorzitter van de Financiële Commissie. Daarnaast is hij betrokken bij het bestuur van het Drugspastoraat in Haarlem.

"Het is belangrijk dat alle ambten en brandpunten vertegenwoordigd zijn in het Dagelijks Bestuur. Daarom heb ik mij vanuit het Brandpunt Haarlem beschikbaar gesteld als lid. Het Ik waardeer dat het Dagelijks Bestuur professioneel vergadert professioneel, maar tegelijkertijd ook in een heel prettige sfeer. Die uitstraling naar de Kerkenraad zal beslist vruchtbaar zijn."

 

 


 

De predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Ds. Willemijn Jonkers, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk) 

Op de foto ook nog aanwezig ds. Marieke Brouwers, inmiddels met emeritaat.

 Predikantenteam
Het predikanten team van Luthers Amsterdam. Van links naar rechts: Ds. Sietse van Kammen (Lutherse Kerk Haarlem), Ds. Marieke Brouwer (Oude Lutherse Kerk & Huis op het Spui), Ds. Willemijn Jonkers (Luthers Zuid-Oost), Ds. André van der Stoel (Oude Lutherse Kerk & Maarten Luther Kerk), Ds. Andreas Wohle (Oude Lutherse Kerk)

 

Veilige Kerk: vertrouwenspersonen

We willen graag dat jij je veilig voelt in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. We verbinden ons daarom als gehele organisatie, inclusief iedere professionele en vrijwillige medewerker, nadrukkelijk aan de gedragsregels zoals geformuleerd in de Gedragscode van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeente aanspreekbaar.

Heb je iets ervaren, gezien of meegemaakt dat volgens jou ongepast of grensoverschrijdend is? Dan kun je terecht bij onze contactpersonen voor veilige kerk of de vertrouwenspersonen.

Hannie Kraan
Hannie Kraan, vertrouwenspersoon
De heer Harold Heida
Harold Heida, vertrouwenspersoon