Orgel en kansel in de Oude Lutherse Kerk

Kerkdiensten

Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411

Oude Lutherse Kerk aan het Spui Singel 411

De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

Haarlem Witte Herenstraat 22

Haarlem Witte Herenstraat 22

zondag 29 januari 2023
1e zondag na Kerst

10.30 uur
Ds. A. van der Stoel

10.30 uur

ds N. Vlaming

10.30 uur

Ds H. Spoelstra

zondag 5 februari2023
 

20.30 uur. Ds. Andreas Wöhle

10.30 uur

ds G. Riemer

10.00 uur

Zendingszondag in Nieuwe Kerk

zondag 12 februari 2023
4e Advent

10.30 uur
Ds A. van der Stoel, H. Avondmaal

10.30 uur
Ds. A. Wöhle met na afloop gesprek synodaal beleid

10.30 uur
Ds. G. Scholten

zaterdag 19 februari 2023
 

10.30 uur

Mw ds. H. Brederoo-Reitsma

10.30 uur

Ds G. Riemer

10.30 uur

Mw ds. B. Heckel

zondag 26 februari 2023
Invocabit

10.30 uur
Ds A. van der Stoel, met aansluitend Vastenmaaltijd

10.30 uur

Ds J. Lotterman

10.30 uur

Ds S. van Kammen

zondag 5 maart 2023
Reminiscere

 10.30 uur

Ds A. Wöhle

10.30 uur
Mw dr C. Pumplun m.m.v. Cantorij

10.30 uur
Ds. S. van Kammen, H. Avondmaal

zondag 12 maart 2023
 

10.30 uur
Ds. A. van der Stoel, H. Avondmaal

10.30 uur
Ds. G. Riemer

10.30 uur
Ds. G. Scholten