MLK(2)

Richtlijnen bij kerkbezoek in de OLK

Let op: vanaf 20 december alleen diensten via livestreaming!

Brandpuntraad Amsterdam Stad heeft besloten om in de periode vanaf 20 december tot ten minste 19 januari de diensten vanuit de Oude Lutherse Kerk alleen via livestreaming te verzorgen.

Hiermee geven we gevolg aan het dringende advies van minister Grapperhaus, na overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), om op dit moment bij voorkeur de kerkdiensten alleen met digitale middelen te realiseren. Dat wil zeggen dat er geen bezoekers aanwezig kunnen zijn.

Het spijt ons des te meer, omdat we met de Kerstperiode een belangrijk moment in het kerkelijk jaar hebben waarin hoop, verwachting en gemeenschap meer dan "gewoonlijk" in onze gedachten zijn. En hoewel het advies wel de ruimte geeft voor eventuele fysieke bijeenkomsten voor kleine groepen, willen we zowel onze "dienstmedewerkers" als u, onze bezoekers, niet in een lockdown-situatie met een groot besmettingsrisico brengen. En daarom hebben we gemeend het advies zo strikt mogelijk te interpreteren, net zoals overigens veel collega-kerken dat doen. 

Als u zich al voor deze dienst had opgegeven ontvangt u bericht per e-mail over bovenstaande maatregel.

Lees hier de brief van de voorzitter van het CIO met het advies aan de kerken

Aanmelding voor de diensten van Brandpunt Amsterdam Stad (Bijvoorbeeld de Oude Lutherse Kerk e.a.) graag via Marianne Starke mariannestarke@hotmail.com of via 0650635693. Er is in elk gebouw plaats voor maximaal 30 personen (inc. vrijwilligers), daarnaast dient u altijd minstens 1.5 meter afstand te houden van andere kerkbezoekers en vrijwillgers en wordt het op prijs gesteld wanneer u een mondkapje draagt. Het dragen van een mondkapje is geen vervanging van de maatregelen om het corona virus te weren, maar verhoogt wel de zichtbaarheid van de maatregelen. Blijf bij verkoudheidsklachten of koorts thuis! En was regelmatig uw handen.

Fijn dat u komende zondagochtend met ons mee wilt vieren in de Oude Lutherse Kerk! Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vragen wij u de volgende uitgangspunten in het oog te houden. 

Gezondheid: blijf thuis als u aan corona gerelateerde klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Maak in dit geval gebruik van de livestream via ons YouTubekanaal.

•Aanmelding: het is belangrijk om u tijdig aan te melden voor het bijwonen van een viering. Onverwachte bezoekers kunnen wij op dit moment helaas nog niet welkom heten. 

•Ruimte: bewaar altijd 1,5 meter afstand tot ieder die niet tot uw huisgezin behoort. Leg uw jas op de stoel naast u en deel geen liturgieën. 

•Gastvrijheid: om samen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te kunnen uitvoeren zijn er extra gastvrouwen- en heren aanwezig. Wij vragen u hun aanwijzingen op te volgen. Hoofdverantwoordelijke is de coördinator die herkenbaar voorin in de kerkzaal aanwezig is. 

•Eenrichtingsverkeer: de Oude Lutherse Kerk is nu zo ingedeeld dat u de kerk binnenkomt door de zijingang aan het Spui. Vervolgens wordt u naar een zitplaats gebracht. Na de viering verlaat u op aanwijzing van de coördinator de kerk via de voorzijde aan het Singel. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om samen koffie en thee te drinken.

•Zitplaats: voor het overzicht van onze vrijwilligers is het belangrijk dat u zo veel mogelijk op de u toegewezen zitplaats blijft. Als u toch uw zitplaats wilt verlaten geeft u een seintje aan een van onze vrijwilligers. Deze zal vervolgens met u meedenken over de wijze waarop u uw zitplaats kunt verlaten voor bijv. toiletbezoek.  

•Zingen met uw hart: op dit moment wordt het ten zeerste ontraden om in groepen te zingen, omdat men vermoedt dat het virus zich hierdoor verspreidt. Wij vragen u daarom de liederen te zingen met uw hart, en wellicht mee te neuriën. Enkel de voorganger en enkele voorzangers zullen op veilige afstand van anderen namens ons allen zingen. 

•Toiletbezoek: wij willen u vragen uw bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum te beperken. Bij het toilet achter in de kerkzaal zal ook een gastvrouw of gastheer aanwezig zijn om aanwijzingen te geven. Was uw handen zowel vóór als ná het bezoeken van het toilet.

Mondkapje: wij stellen het erg op prijs, wanneer u voor binnenkomst een mondkapje opzet over de mond en neus en dit gedurende de gehele kerkdienst op houdt. Ook van de vrijwilligers en medewerkenden vragen we een mondkapje te dragen in het gebouw, afzetten enkel waar dit hinder veroorzaakt bij het uitoefenen van zijn/haar functie. Dus zangers tijdens het zingen geen mondkapje, voorganger geen mondkapje wanneer de voorganger aan het woord is. Aan de kerkbezoeker wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen (over de mond en de neus) voor binnenkomst en tijdens de gehele kerkdienst. Op aanraden van de coördinator en bij het benuttigen van koffie/thee kan het mondkapje tijdelijk afgezet worden. Het is niet toegestaan om door een mondkapje hardop of zachtjes te zingen! Ook is het mondkapje geen vervangingen van de andere maatregelen. Maar vergroot het wel de zichtbaarheid van de andere maatregelen om het corona-virus te weren.