MLK 2019

Van harte welkom

Welkom bij luthers Amsterdam en Haarlem!

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

In verband met het Coronavirus kunt u de kerkdiensten enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream vanuit de Oude Lutherse Kerk op YouTube volgen. Momenteel worden plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!

Algemene Donatie aan de Lutherse Gemeente

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in de wekelijkse erediensten, maar ook door de literaire en meditatieve bijeenkomsten, bijbel- en ontmoetingsmiddagen, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes voor jong en oud. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het aan de diaconie gelieerde Van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Samen met de Lutherse Diaconie werken we aan draagvlak in de ons omringende maatschappij en laten we onze stem horen in het debat of bij concreet onrecht, zoals recent bij de Nashvilleverklaring en het debat om het kinderpardon. Dat gebeurt op alle plekken waar we kerk zijn in een veelvormigheid van projecten: het Wereldhuis, Stap Verder, Stem in de Stad, Mission House, Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie, en nog vele, vele andere.

Op deze site kunt u meer van en over ons lezen. We hopen u een keer te mogen ontmoeten in een van onze locaties!

Met hartelijke groet,

Sietse van Kammen, Guido Leerdam, Gert Jan de Mooij en Hennie Varenbrink

DB 4 nov 2019

Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam


Brandpunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is aanwezig in Amsterdam en regio door de zogenaamde brandpunten. Dit zijn De Nieuwe Stad, Haarlem en Amsterdam Stad. Meer informatie over de brandpunten vind u onder het kopje ‘Brandpunten’ in het menu hierboven.

De Nieuwe Stad is de vierplek in Amsterdam Zuid-Oost, al 25 jaar aanwezig in dit stadsgedeelte met diensten op Luthuliplein 11.

Brandpunt Haarlem omvat de Haarlem-Beverwijkse regio en komt samen in de Lutherse Kerk Haarlem aan de Witte Herenstraat 22.

Amsterdam Stad omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui alsmede de ankerplaatsen Augustanahof, Huis op het Spui, Lutherhof, Maarten Lutherkerk en de Wittenberg.

Vertrouwenspersonen

De Evangelisch-Lutherse Gemeente wil graag een veilige kerk zijn. Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld en zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: mw Hannie Kraan en ds Kees van der Horst. U kunt alles lezen over deze regels en waar u terecht kunt indien u hier meer over wilt weten via https://www.luthersamsterdam.nl/vertrouwenspersonen

mw Hannie Kraan   Hannie Kraan             ds Kees van der Horst  Kees van der Horst

Hoogtepunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is al eeuwen aanwezig in de regio en heeft vele recente en komende hoogtepunten en jubilea.

2013: 425 jaar Luthers Amsterdam (1588)

2015: 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem (1615), onze vierplek in Haarlem

2017: 500 jaar Reformatie (1517)

2017: Opening Augustanahof

2017: Opening Gasthuis ‘In de Waard’

2018: 25 jaar De Nieuwe Stad (1993), onze vierplek in Amsterdam Zuid Oost

2018: 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

2019: Opening hofje ‘Bij Maarten’

2019: Opening Luther Museum Amsterdam, in de Wittenberg

 

Voor de data in toekomst geldt D.V. ‘als God het wil’.

2020: Heropening Maarten Lutherkerk, onze plek in Amsterdam Zuid

2021: 250 jaar Wittenberg (1771), het voormalige Oude Mannen en Vrouwenhuis

2022: 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

2022: 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

2024: 125 jaar Lutherhof (1909)

 

Predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Ds. Willemijn Jonkers, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. Marieke Brouwer, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op het Huis op het Spui)

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk)

 Predikantenteam
Het predikanten team van Luthers Amsterdam. Van links naar rechts: Ds. Sietse van Kammen (Lutherse Kerk Haarlem), Ds. Marieke Brouwer (Oude Lutherse Kerk & Huis op het Spui), Ds. Willemijn Jonkers (Luthers Zuid-Oost), Ds. André van der Stoel (Oude Lutherse Kerk & Maarten Luther Kerk), Ds. Andreas Wohle (Oude Lutherse Kerk)

Kerkelijk Servicebureau

Het Kerkelijk Servicebureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam met lidmaatschappen, beheer website, verhuur, giften en schenkingen en overige financiën. Voor contact: algemenezaken@luthersamsterdam.nl