MLK 2019

Van harte welkom

Welkom bij luthers Amsterdam en Haarlem!

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in de wekelijkse erediensten, maar ook door de literaire en meditatieve bijeenkomsten, bijbel- en ontmoetingsmiddagen, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes voor jong en oud. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het aan de diaconie gelieerde Van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Samen met de Lutherse Diaconie werken we aan draagvlak in de ons omringende maatschappij en laten we onze stem horen in het debat of bij concreet onrecht, zoals recent bij de Nashvilleverklaring en het debat om het kinderpardon. Dat gebeurt op alle plekken waar we kerk zijn in een veelvormigheid van projecten: het Wereldhuis, Stap Verder, Stem in de Stad, Mission House, Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie, en nog vele, vele andere.

Op deze site kunt u meer van en over ons lezen. We hopen u een keer te mogen ontmoeten in een van onze locaties!

Met hartelijke groet,

Sietse van Kammen, Guido Leerdam, Gert Jan de Mooij en Hennie Varenbrink

DB 4 nov 2019

Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam


Brandpunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is aanwezig in Amsterdam en regio door de zogenaamde brandpunten. Dit zijn De Nieuwe Stad, Haarlem en Amsterdam Stad. Meer informatie over de brandpunten vind u onder het kopje ‘Brandpunten’ in het menu hierboven.

De Nieuwe Stad is de vierplek in Amsterdam Zuid-Oost, al 25 jaar aanwezig in dit stadsgedeelte met diensten op Luthuliplein 11.

Brandpunt Haarlem omvat de Haarlem-Beverwijkse regio en komt samen in de Lutherse Kerk Haarlem aan de Witte Herenstraat 22.

Amsterdam Stad omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui alsmede de ankerplaatsen Augustanahof, Huis op het Spui, Lutherhof, Maarten Lutherkerk en de Wittenberg.

 

Hoogtepunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is al eeuwen aanwezig in de regio en heeft vele recente en komende hoogtepunten en jubilea.

2013: 425 jaar Luthers Amsterdam (1588)

2015: 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem (1615), onze vierplek in Haarlem

2017: 500 jaar Reformatie (1517)

2017: Opening Augustanahof

2017: Opening Gasthuis ‘In de Waard’

2018: 25 jaar De Nieuwe Stad (1993), onze vierplek in Amsterdam Zuid Oost

2018: 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

2019: Opening hofje ‘Bij Maarten’

2019: Opening Luther Museum Amsterdam, in de Wittenberg

 

Voor de data in toekomst geldt D.V. ‘als God het wil’.

2020: Heropening Maarten Lutherkerk, onze plek in Amsterdam Zuid

2021: 250 jaar Wittenberg (1771), het voormalige Oude Mannen en Vrouwenhuis

2022: 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

2022: 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

2024: 125 jaar Lutherhof (1909)

 

Predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Vacature, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. Marieke Brouwer, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op het Huis op het Spui)

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk)

 

Kerkelijk Servicebureau

Het Kerkelijk Servicebureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam met lidmaatschappen, beheer website, verhuur, giften en schenkingen en overige financiën. Voor contact: [email protected]


besucherzähler für iweb