MLK 2019

Van harte welkom

Welkom bij luthers Amsterdam en Haarlem!

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de springlevende gemeente van Christus die deel uit maakt van de Amsterdamse, Amstelveense, Alkmaarse en Haarlem-Beverwijkse samenleving.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze predikanten dan kunt u met hen contact opnemen. Mocht u tegen 'praktische' problemen aanlopen, zoals behoefte aan een gesprek wegens eenzaamheid, of een ontbrekende mogelijkheid om zelf boodschappen te doen, neem dan contact op met Ilse van Prooijen. Ook als u bereidt bent om een ander te helpen kunt u met Ilse van Prooijen contact opnemen. Op de pagina van de Lutherse Diaconie zijn meer initiatieven te vinden om hulp te geven of te ontvangen.

Wilt u ons werk als gemeente ook in deze tijd in het algemeen steunen, dan kan dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 t.n.v. College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. Klik hier om eenvoudig en snel direct een donatie (zelf in te stellen bedrag) te doen vanuit uw bank. Of scan de QR code onderaan de website met de camera van uw telefoon of een QR-code scannen om via Tikkie een donatie te doen. Alvast vriendelijk bedankt voor uw financiële steun!

Algemene gift aan de gemeente

De gemeente heeft eeuwenoude wortels in zowel Amsterdam (vanaf 1588) als Haarlem (vanaf 1615) hetgeen zich niet alleen uit in de wekelijkse erediensten, maar ook door de literaire en meditatieve bijeenkomsten, bijbel- en ontmoetingsmiddagen, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes voor jong en oud. En niet te vergeten: de unieke woon & leefgemeenschappen, veelal opgestart vanuit de Lutherse Diaconie. Dit zijn onder andere de hofjes in Haarlem, de Lutherhof aan het Staringplein, het aan de diaconie gelieerde Van Brants Rushof voor Lutherse en christelijke studenten, de in 2017 geopende Augustanahof en twee gasthuizen voor noodopvang in de Rivierenbuurt.

Samen met de Lutherse Diaconie werken we aan draagvlak in de ons omringende maatschappij en laten we onze stem horen in het debat of bij concreet onrecht, zoals recent bij de Nashvilleverklaring en het debat om het kinderpardon. Dat gebeurt op alle plekken waar we kerk zijn in een veelvormigheid van projecten: het Wereldhuis, Stap Verder, Stem in de Stad, Mission House, Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie, en nog vele, vele andere.

Op deze site kunt u meer van en over ons lezen. We hopen u een keer te mogen ontmoeten in een van onze locaties!

Met hartelijke groet van het Dagelijks Bestuur

Lillian Jangali, André van der Stoel, Casper van Boltaringen en Peter Wagenmaker

 

Het dagelijks bestuur (DB) van de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.  

Hieronder stellen de DB leden zich aan u voor:

 

Casper van Boltaringen: diaken in het brandpunt Haarlem. Omdat het belangrijk is dat alle ambten en brandpunten vertegenwoordigd zijn in het DB als vertegenwoordiger vanuit BP Haarlem aangemeld als lid. Het DB heeft nu een paar maal vergaderend zeer serieuze zaken dit ging professioneel en in een heel prettige sfeer. Deze uitstraling van het DB naar de kerkenraad zal beslist vruchtbaar zijn. In het kader van netwerken ben ik ook lid van het bestuur van het drugspastoraat Amsterdam. Verder ben ik lid van het moderamen van de Evangelisch Lutherse synode en voorzitter van de financiële commissie van de synode.


 

 

 

Peter Wagenmaker is sinds 2018 ouderling-kerkrentmeester en sinds 2023 lid van het dagelijks bestuur. In die rol probeert hij de lange termijn belangen van de kerk te behartigen zonder de noodzaak van het investeren in de kerk van nu uit het oog te verliezen. Ook is het bestuurslid van het Van Brantsrushofje. Zijn foto vindt u hier:


 

 

 

 

 

Lilian Jangali is sinds juni 2021 actief als lid en voorzitter van het DB. Ik ben diaken sinds 2016 en sinds kort ook voorzitter van het gemeentelijk diaken overleg. Daarnaast zit ik ook in het bestuur van de MLK en ben actief in de werkgroep HVSV(Heilzame verwerking Slavernij Verleden). 
Nu ik dit opschrijf besef ik dat het best wel veel is wat ik doe . Aangezien ik niet meer aan het arbeidsproces meedoe en ook mede door het feit dat ik onze gemeente een warm hart toedraag en graag meewerk en meedenk aan hoe wij een transparante en actieve gemeente kunnen zijn en blijven doe ik dat met veel 
plezier. Voor mij is open communicatie de sleutel om een gemeente te zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Ik hoop op mijn manier hier een steentje aan te kunnen bijdragen.


 

André van der Stoel is 31 jaar. Ik mag het komende jaar als predikant deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. Het afgelopen jaar heeft mij geleerd 
dat het belangrijk is om vergaderingen van de kerkenraad mogelijk te maken, wat de omstandigheden ook zijn. Zo blijven we als brandpunten en besturen met elkaar overleggen om de goede besluiten te kunnen nemen die breed gedragen worden in onze gemeenschappen. 
Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor het proces van het maken van een nieuw beleidsplan voor onze gemeente. Om samen gesprekken te voeren over de vraag hoe wij de komende jaren onze roeping, 
het evangelie van Jezus Christus te leven in woorden en daden, in Amsterdam en Haarlem gestalte kunnen geven. 
 


Brandpunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is aanwezig in Amsterdam en regio door de zogenaamde brandpunten. Dit zijn De Nieuwe Stad, Haarlem en Amsterdam Stad. Sinds januari 2023 hoort ELG Alkmaar ook tot de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam als 'huisgemeente'. Meer informatie over de brandpunten vind u onder het kopje ‘Brandpunten’ in het menu hierboven.

De Nieuwe Stad is de vierplek in Amsterdam Zuid-Oost, al 25 jaar aanwezig in dit stadsgedeelte met diensten op Luthuliplein 11.

Brandpunt Haarlem omvat de Haarlem-Beverwijkse regio en komt samen in de Lutherse Kerk Haarlem aan de Witte Herenstraat 22.

Amsterdam Stad omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui alsmede de ankerplaatsen Augustanahof, Huis op het Spui, Lutherhof, Maarten Lutherkerk en de Wittenberg.

Huisgemeente Alkmaar maakt sinds januari 2023 onderdeel uit van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Er is een werkgroep die de dagelijkse zaken en diensten organiseert. Meer info is te vinden op www.luthersekerkalkmaar.nl

Vertrouwenspersonen

De Evangelisch-Lutherse Gemeente wil graag een veilige kerk zijn. Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld en zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: mw Hannie Kraan en ds Kees van der Horst. U kunt alles lezen over deze regels en waar u terecht kunt indien u hier meer over wilt weten via https://www.luthersamsterdam.nl/vertrouwenspersonen

mw Hannie Kraan   Hannie Kraan             dhr Harold Heida   

Hoogtepunten

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is al eeuwen aanwezig in de regio en heeft vele recente en komende hoogtepunten en jubilea.

2013: 425 jaar Luthers Amsterdam (1588)

2015: 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem (1615), onze vierplek in Haarlem

2017: 500 jaar Reformatie (1517)

2017: Opening Augustanahof

2017: Opening Gasthuis ‘In de Waard’

2018: 25 jaar De Nieuwe Stad (1993), onze vierplek in Amsterdam Zuid Oost

2018: 340 jaar Luthers Weeshuis (1678)

2019: Opening hofje ‘Bij Maarten’

2019: Opening Luther Museum Amsterdam, in de Wittenberg

 

Voor de data in toekomst geldt D.V. ‘als God het wil’.

2021: Heropening Maarten Lutherkerk, onze plek in Amsterdam Zuid, 16 oktober heropeningsfeestje

2021: 250 jaar Wittenberg (1771), het voormalige Oude Mannen en Vrouwenhuis

2021: 350 Ronde Lutherse Kerk, viering 12 december in Ronde Lutherse Kerk

2022: 500 jaar Luthervertaling Nieuwe Testament (1522)

2022: 10 jaar Gasthuis ‘In de Roos’ (2012)

2024: 125 jaar Lutherhof (1909)

 

Predikanten

Bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is een enthousiast en actief team van predikanten aanwezig. Dit zijn:

Ds. Sietse van Kammen, standplaats Haarlem

Ds. Willemijn Jonkers, standplaats De Nieuwe Stad (Zuid-oost)

Ds. Andreas Wöhle, standplaats Amsterdam Stad

Ds. André van der Stoel, standplaats Amsterdam Stad (gefocust op de Maarten Luther Kerk) Op de foto ook niog aanwezig mw ds. Marieke Brouwers, inmiddels met emeritaat.

 Predikantenteam
Het predikanten team van Luthers Amsterdam. Van links naar rechts: Ds. Sietse van Kammen (Lutherse Kerk Haarlem), Ds. Marieke Brouwer (Oude Lutherse Kerk & Huis op het Spui), Ds. Willemijn Jonkers (Luthers Zuid-Oost), Ds. André van der Stoel (Oude Lutherse Kerk & Maarten Luther Kerk), Ds. Andreas Wohle (Oude Lutherse Kerk)

Kerkelijk Servicebureau

Het Kerkelijk Servicebureau ondersteunt de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam met lidmaatschappen, beheer website, verhuur, giften en schenkingen en overige financiën. Voor contact: algemenezaken@luthersamsterdam.nl