keti koti

Keti Koti in De Nieuwe Stad

03-07-2022 10:00 - 03-07-2022 11:30
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11

                                    Jaarlijkse viering Keti Koti

Net als voorgaande jaren zullen het Brandpunt Zuidoost van de Evangelische Lutherse Gemeente en de PGZO in een bijzondere eredienst aandacht besteden aan de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën op 1 juli 1863.  

De dienst wordt voorbereid door de Suriname-Antillen Werkgroep van de PGZO samen met de Lutheranen. Elk jaar kiezen de twee kerken voor de viering in de dan feestelijk versierde Kleine kerkzaal een thema dat raakvlak heeft met vrijheid.

Thema ‘ Brasa’ wat letterlijk betekent omhelzing, maar bij de voorbereiding is gekozen voor de uitleg “Op weg naar verzoening”.

De voorgangers zijn ds. Willemijn Jonkers en Franklin Olivieira.

Zoals gebruikelijk zullen ook dit jaar, de zaterdag voorafgaand aan de viering, leden van de SAW en de Lutheranen de kerkzaal feestelijk aankleden.

Het is elk jaar fijn om te merken hoe zeer deze viering wordt gewaardeerd door gemeenteleden van de twee kerken. Maar de viering is ook toegankelijk voor alle anderen  die met en in deze dienst hun verbondenheid met de Surinamers, Antillianen en alle anderen wier voorouders grote offers hebben gebracht door de slavernij, nogmaals willen benadrukken.

Zoals gebruikelijk zal na de viering aan de aanwezigen een versnapering op z’n Surinaams en een drankje worden aangeboden.

Suriname-Antillen Werkgroep en Evangelische Lutherse Gemeente.