Pasen 2019

Nieuws

Akte van samengaan getekend op 14 januari 2023. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Alkmaar gaat verder samen met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Met het tekenen van de akte is ELG Alkmaar een huisgemeente geworden. Twee keer in de maand gaan de Alkmaarse gemeenteleden door met het organiseren van diensten en proberen ze een levende gemeente te zijn. Alle administratieve zorg is belegd bij het Kerkelijk Service Bureau. Daar worden nu plannen voorbereid om het Alkmaarse monumentale kerkgebouw en de aangrenzende pandjes te verduurzamen en te kijken wat er aan achterstallig onderhoud gepleegd moet worden om de kerk in goede staat te hebben voor alles wat de komende jaren in Alkmaar kan gaan gebeuren. In de vesper klonk het lied ‘Vlammen zijn er vele’ uit het Liedboek. 
couplet 5 zegt: 
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

De akte van samengaan werd ondertekend door van links naar rechts:
bovenste rij

Hennie Varenbrink
Arau Vermeer
Andreas Wöhle
André van der Stoel
Sietse van Kammen

onderste rij
Hannah Wiebenga
Lilian Jangali
Adriaan van Leeuwen
George Vleeming
Petra Schreiber
 

foto ondertekenaars fusieakte

 

Gezocht: Vaste organist voor ons brandpunt in Zuidoost

vacature organist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

In verband met het Coronavirus kunt u de eredienst enkel na aanmelding fysiek bezoeken. Daarnaast kunt u de livestream van de eredienst op YouTube. Momenteel worden plannen gemaakt om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in de toekomst. Er zullen geen activiteiten zijn in de kerken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Om met elkaar in contact te blijven gebruiken we video boodschappen en overdenkingen. Elke zondag om 10.30 verzorgen we een rechtstreekse overdenking op ons YouTube kanaal. Daarnaast willen we vanuit onze gemeenschap wekelijks bemoedigende/inspirerende videoboodschappen met u delen. Deze en andere video's treft u op deze pagina.


November 2020: Verbouwing Jeugdlokaal Haarlem kan starten..........

tekenen contract

Op 19 november 2020 was het eindelijk zover dat er handtekeningen gezet konden worden onder het contract met de aannemer. Het Luthers Activiteiten Centrum Haarlem, voorheen het jeugdlokaal is in wording. Onze voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, dhr Hennie Varenbrink en de interim-directeur dhr René van der Schee van Schakel en Schrale waren hiervoor aanwezig.

Na veel voorbereidende werkzaamheden, tekeningen maken, aanpassen, constructieonderzoek, asbest inventarisaties en asbest verwijdering en aanbesteding is de keuze gevallen op aannemer Schakel en Schrale en installatiebedrijf Visser om dit werk uit te voeren.

Vanaf 5 februari zullen 100 werkdagen nodig zijn om alles te realiseren en dat betekent dat voor de zomer van 2021 brandpunt Haarlem de beschikking heeft over een multifunctionele ruimte naast de kerk. In het LACH komen extra toiletten, een volwaardige keuken, een jeugdetage en meer vloerruimte. Alles is erop gericht om zo duurzaam mogelijk te isoleren en te vernieuwen. De muren blijven staan en afhankelijk van de medewerking van de gemeente Haarlem inzake de benodigde vergunningen zullen ramen worden vervangen, isolatiewanden worden aangebracht en een overkapping naar de kerk worden gerealiseerd. Op het dak van de kerk zullen 32 zonnepanelen worden gemonteerd.

Vanaf 5 januari zullen er op het voorplein voorzieningen worden getroffen voor bouwketen, opslagketen en de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Tegelijkertijd wordt er alles aan gedaan om de kerk toegankelijk te houden en de zondagse diensten zullen gewoon, voor zover RIVM maatregelen dit toestaan, doorgang vinden.

Het gehele bouwproces zal begeleid worden door dhr Alex Spekking van Groot Holland Bouw Advies en dhr Wim van Houten namens het College van Kerkrentmeesters. De gebruikersgroep vanuit Haarlem zal betrokken worden op die momenten dat gebruikersfaciliteiten, kleuren en keuzes voor inrichting van belang zijn.

Verheugd kunnen we melden dat er al enkele subsidies voor de realisatie van LACH zijn toegezegd door st Maatschappelijke Zorg Haarlem en de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Mocht u vragen hebben voor, tijdens en na afloop van dit bouwproces dan kunt u uw vragen en bemerkingen kwijt bij dhr Wim van Houten, hoofd Kerkelijk Service Bureau via algemenezaken@luthersamsterdam.nl of 0618261595.


November 2020: Crowdfundingsactie Orgel succesvol!

In de Oude Lutherse Kerk bevindt zich een monumentaal orgel uit 1885, gebouwd door de gerenommeerde orgelbouwer Witte. U kunt het orgel zondag horen klinken.

Deze restauratie was een omvangrijk en specialistisch werkje. Gelukkig is het orgel bij de Firma Flentrop in Zaandam in goede handen. De restauratie kost een hoop geld. In totaal lopen de kosten op tot meer dan 100.000 Euro. Voor het merendeel van deze kosten zijn fondsen geworven.  

Er is ruim 15.000 euro opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!  


Groninger Dienst 25 oktober 2020

Foto’s van de Groningerdienst van zondag 25 oktober 2020 zijn nog te bekijken op de website van de diaconie. Het is niet meer mogelijk om diensten van langer dan 7 dagen geleden terug te kijken.
groningerdienst 25 okt 2020

Fotograaf: Sandra Haverman


Crowdfundingsactie orgel Oude Lutherse Kerk

In de Oude Lutherse Kerk bevindt zich een monumentaal orgel uit 1885, gebouwd door de gerenommeerde orgelbouwer Witte. U kunt het orgel zondag horen klinken, maar wat u wellicht niet zo goed hoort: het orgel is dringend toe aan een opknapbeurt! Daarom wordt het orgel op dit moment door de weeks al gerestaureerd. 

Deze restauratie is een omvangrijk en specialistisch werkje. Gelukkig is het orgel bij de Firma Flentrop in Zaandam in goede handen. De restauratie kost een hoop geld. In totaal lopen de kosten op tot meer dan 100.000 Euro. Voor het merendeel van deze kosten zijn fondsen geworven. Maar voor de puntjes op de i doen we graag een beroep op u. Door middel van crowdfunding willen we de laatste benodigde 13.500 Euro ophalen. Dat doen we door middel van een campagne bij voordekunst.

We nodigen u van harte uit om op die website een kijkje te nemen en een donatie te doen. Dat kan al vanaf 10 Euro. Vanaf 15 Euro zijn er mooie tegenprestaties. Cesar Franck, de organist van de kathedraal Sainte Clotilde in Parijs, sprak ooit de gevleugelde woorden: ‘mijn orgel is mijn orkest’. Met uw steun kunnen we dit bijzondere historische orgel weer als een voltallig orkest laten klinken!


Wereldwijde gebedsoproep vanuit de Lutherse Wereldfederatie (14 mei 2020)


Andreas Wöhle, vanuit de Maarten Luther Kerk

 

In deze van COVID-19 getekende tijd is het goed om te weten dat wij niet alleen zijn,als enkeling en als Lutherse en Protestantse gemeenschap hier in Nederland. Wij zijn leden van die wereldwijde familie van de Lutherse Wereldfederatie, van Azië en Afrika tot Europa en van Groenland tot Vuurland. In alle delen van deze wereld worden onze gemeenschappen en maatschappijen getroffen door het Corona virus. Als Lutherse wereldfamilie sluiten wij ons aan bij de oproep van Paus Franciscus en de groot-imam van de Al-Azhar-Moskee...Een oproep tot gebed voor het welzijn van heel de mensheid op 14 mei. Lees verder op de pagina Corona/Kerk op afstand

“Laat dit een dag zijn van gebed en vasten en werken van barmhartigheid... niet in grootscheepse bijeenkomsten, maar als persoonlijk gebed...”


Corona

In verband met het coronavirus (COVID-19) zullen er tot nader bericht geen diensten en activiteiten zijn in de vierplekken (kerkgebouwen) binnen de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. We willen natuurlijk wel met u in contact blijven. We hebben een livestreamfaciliteit opgezet om u op de hoogte te houden vanuit de verschillende Lutherse plaatsen in Amsterdam. Deze video's worden hier aangekondigd en zijn te vinden op ons YouTubekanaal. Dat vindt u hier.

Op dit moment zijn we ook bezig pastoraat en diaconaat een andere vorm te geven. Nu we elkaar niet meer in den lijve ontmoeten, is er een belcirkel ingesteld om te voorkomen dat mensen, en vooral kwetsbare ouderen die hun huis niet meer uit kunnen, geïsoleerd raken en vereenzamen. 

Mensen van de pastorale werkgroep, diakenen en andere vrijwilligers zullen gemeenteleden die daar prijs op stellen met grote regelmaat bellen om en praatje te maken, om te informeren hoe het met hen gaat, of ze nog iets nodig hebben en wat we voor hen kunnen doen. Zo kunnen we elkaar toch vasthouden en met elkaar contact houden en zo onze gemeenschap bewaren in deze crisistijd.

Vindt u het prettig om gebeld te worden? Aarzel niet en geef uw verzoek door aan Ds. Marieke Brouwer

Wij wensen u een gezegende tijd en hopelijk tot snel écht live in een van onze kerken!
Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam - ook op afstand willen we blijven omzien naar elkaar!

Lukt het afspelen niet? Klik dan hier voor hulp.
Of klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan.


Oproep: livestreamteam vrijwilligers gezocht!

In de toekomst willen wij de livestreams van de erediensten in de Oude Lutherse Kerk voorzetten, ook wanneer wij weer fysiek samenkomen. Iedere zondag zetten meerdere vrijwilligers zich in om de livestreams technisch mogelijk te maken. Wij hopen op korte termijn het livestreamteam uit te kunnen breiden. Wij zoeken daarom dringend nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor het voortzetten van de livestreams. Als u als vrijwilliger wilt bijdragen kunt u zich melden bij Joren Reichel via e-mailadres jorenreichel@luthersamsterdam.nl. Wij willen u vragen om dit bericht te delen met iedereen van wie u vermoedt dat hij of zij ons zou kunnen helpen.


Vertrouwenspersonen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam kent behalve de 3 plekken waar elke zondag kerkdiensten gehouden worden ook aandachtsgebieden waar een of meerdere activiteiten plaats vinden in kerkelijk of diaconaal verband.
Te denken valt hierbij aan de Oude Lutherse Kerk, de Ronde Lutherse Kerk met de ‘koepelkerkconcerten’, De Nieuwe Stad, de Lutherse Kerk in Haarlem, de Maarten Lutherkerk, de Augustanahof, de kerkzaal van het Luther museum, de Lutherhof. 
Op al die plekken willen we met elkaar zorgen voor een prettige en veilige omgeving om te komen, te werken, te geloven.

Om ervoor te zorgen dat we in de praktijk ook een veilige plek vormen is het van belang dat wanneer iemand een van onze plekken niet veilig vindt daar in vertrouwen met iemand over van gedachten moet kunnen wisselen. Dat geldt voor alle relaties die er binnen kerkverband zijn. 
Daarvoor hebben we sinds kort twee personen gevonden die als vertrouwenspersoon van de ELGA bereikbaar zijn voor vragen of een gesprek. Een veilige plek creëer je niet zomaar. Dat vraagt inspanning van iedereen. Soms gebeuren er dingen die niet prettig voelen en weet je als gemeentelid, werknemer of anderszins betrokkenen niet goed raad met dat gevoel.

De vertrouwenspersonen kunnen je dan helpen om een weg daarin te vinden, te kijken naar een mogelijke oplossing of  het aankaarten van een niet prettige plek. Vertrouwenspersonen zijn er om mee te denken wat er gedaan kan worden door de degene die de onveiligheid ervaart. 

De Kerkenraad is verheugd te kunnen voorstellen twee vertrouwenspersonen die hun sporen binnen de kerk en daarbuiten al ruimschoots hebben verdiend en door ervaring en opleiding hier een goede rol in kunnen vervullen.

Wij stellen hen voor:

foto mw Hannie Kraan
Mw Hannie Kraan is getrouwd, moeder en oma. Zij werkt sinds 2006 als zelfstandige (www.kracoconsult.com) en geeft trainingen aan groepen en coaching aan individuen. Regelmatig verzorgt zij bijscholingen voor vertrouwenspersonen in het bedrijfsleven. Zij is zelf ook vertrouwenspersoon, onder andere bij een grote christelijke organisatie voor gehandicaptenzorg, voor de Protestantse Kerk Amsterdam en nu ook in onze gemeente. 
Naast haar betaalde werk is zij vrijwilliger rouwondersteuning bij Humanitas. Zij is ook taalmaatje van een man uit Eritrea. Haar hobbies zijn:toneel, lezen, zwemmen en  accordeon spelen.
Mw Kraan heeft al ervaring met het werken met mensen uit kerken?
Zij is een vaste coach in het christelijk voortgezet onderwijs en werkt daar met mensen uit diverse christelijke richtingen. Ook kerk en geloof zijn daar bij coaching altijd een thema. Bijvoorbeeld als men zich niet of juist wel gesteund voelt door gebed/geloof en/of door de gemeente. 
Zelf is Hannie rooms-katholiek opgevoed en getrouwd met een van huis uit gereformeerde man. Mw Kraan bezoekt tegenwoordig de protestantse kerk.

Mw Kraan heeft in het verleden gewerkt als vertrouwenspersoon voor SMPR (Interkerkelijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk). Daar ging het alleen over seksueel misbruik in pastorale relaties. Ongewenst gedrag – zoals pesten, (seksuele) intimidatie en agressie – komt helaas in meerdere organisaties voor met een grote impact voor slachtoffers. Als VP kun je mensen helpen door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en te helpen beëindigen. Ook kun je helpen met het indienen van een klacht als het slachtoffer daarvoor kiest. De VP laat de regie bij het slachtoffer, die maakt de keuzes met behulp van de deskundigheid (inhoud en proces) van de VP.’

 

foto Kees van der Horst

Ds Kees van der Horst (*1946) is voor velen van ons geen onbekende: geboren Mokummer en getogen in een luthers gezin, actief in het toen bloeiende kinderkerkwerk. Zijn vader stimuleerde hem over de kerkgrenzen heen te kijken en ook andere kerken te leren kennen. Zo ontwikkelde hij zich tot een oecumenische lutheraan, die graag en vaak met andere kerken samenwerkt.  

Na zijn studie theologie in Amsterdam, werd hij predikant van de lutherse gemeente Delft (1974-1983).  Daarna in Amersfoort-Baarn-Soest (1983-2010). Daar leidde hij zijn eerste fusieproces, waarbij een kerkgebouw moest worden gesloten. Daarnaast vervulde hij vele bestuurlijke taken, waarvan het presidentschap van de Evangelisch-Lutherse synode (1991-2001) het meest omvangrijk was door het langdurige Samen op Weg – proces. Veel bewogen gesprekken met kerkenraden en gemeenteleden werden toen gevoerd. In Amersfoort nam hij vervolgens intensief deel aan het proces waaruit de Protestantse Gemeente Amersfoort ontstond (1.1.2010). Na zijn emeritaat coachte hij de kerkenraden van HiIversum en Naarden-Bussum twee jaar bij het proces van samengaan tot Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi per 1.1.2016.

Zomer 2010 vestigde hij zich als emeritus in zijn geboortestad en werd weer lid van de lutherse gemeente, al kerkt hij ook graag regelmatig in de Oude Kerk (Oudekerksplein), waar hij lid is van de werkgroep die de wekelijkse vespers voorbereidt. Hij gaat nog een paar keer per jaar in een klein aantal gemeenten voor. 

Van een gezelligheidsvereniging  voor homomannen voerde hij een paar jaar het secretariaat. Sinds zomer 2019 is hij vrijwilliger bij het Luthermuseum. Graag snuffelt hij op de Noordermarkt, in kringloopwinkels, galeries en op  Marktplaats. Wandelen door oude steden en kijken naar architectuur in binnen- en buitenland, ballet en concerten klassieke muziek, maar ook het Noordzeestrand, Spaanse en Griekse eilanden staan op zijn lijstje van favorieten.

Als VP werkt ds. Van der Horst zelfstandig. Gesprekken zijn vertrouwelijk (ambtsgeheim), tenzij een juridische procedure openbaarheid eist.  Hij is allereerst een luisterend oor en kan wegen wijzen. Bemiddelaar tussen partijen in conflicten of mediator is hij niet.  

Contactgegevens email:                                                  Contactgegevens mobiel

hanniekraan@krakoconsult.com                                     06-38909170

kees.kerk@gmail.com                                                     06 1015 8626

Lees ook hier hoe je in contact kunt komen met een vertrouwenspersoon en wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor de gedragscode van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 

Klik hier voor de gedragscode in makkelijk Nederlands


Nieuws

Januari 2019. De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam sluit zich van harte aan bij de verklaring van de Synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode. Onze gemeente is pijnlijk getroffen door de inhoud van de Nashvilleverklaring en verwerpt deze ten stelligste! Sinds jaar en dag is zij een plek waar iedereen welkom is, ongeacht gender of seksuele geaardheid.

Verklaring van de synodale commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode:

"Bij vele kerkgebouwen is op dit moment de regenboogvlag uit gestoken als reactie op de zogenaamde Nashville-verklaring. Daarmee kunnen we als kerk duidelijk maken, dat wij de inhoud van die verklaring ten scherpste afwijzen en dat bij ons iedereen welkom is, los van hoe wij leven en van wat ons ook van elkaar doet verschillen. Met het voeren van de regenboogvlag zeggen wij tegen iedereen die zich door die zogenaamde Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt: Wees welkom bij ons zoals je bent!"
Dr. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk

 ondertekening contract

In december 2018 werd een overeenkomst gesloten met Schakel en Schrale voor het groot onderhoud van het 'dienstgebouw' Handboogstraat /Spui.

Dak en gevels worden grondig onder handen genomen. De voorzitter van kerkrentmeesters dhr H, Varenbrink, tekende het contract namens de ELGA. 

Enkele weken later kon dhr Varenbrink een subsidie voor het in stand houden van monumenten in Noord-Holland in ontvangst nemen van de Provinciale Staten uit handen van gedeputeerde Jack van der Hoek. Deze plechtigheid vond plaats in het Teylersmuseum in Haarlem.

overhandiging enveloppe